Razvojem industrijalizacije, početkom 20. veka, razvila se i potreba za sistemom kategorizacije svih proizvoda na tržištu. Koliko nešto košta zavisi od toga koje je klase, odnosno kog je kvaliteta. Tako znamo da ukoliko nešto platimo više, plaćamo isključivo za kvalitet, što je posebno značajno kada je u pitanju hrana. U proizvodnji mesa klasifikacija je ključna ukoliko određena industrija želi da učestvuje na globalnom tržištu, ali i kako bi država mogla da prati cenu i kvalitet proizvoda na tržištu.

Tako projekat „Podrška uspostavljanju sistema klasiranja trupova u skladu sa zajedničkom poljoprivrednom politikom EU“ usmerava proizvođače mesa u Srbiji ka zahtevima tržišta i potrošača i pomaže im da poboljšaju kvalitet svoje proizvodnje. Projekat traje 18 meseci, a sprovode ga stručnjaci iz Španije i Letonije zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije (MPŠV).

“Sistem klasifikacije je alat koji obezbeđuje transparentnost tržišta i koji standardizuje samu proizvodnju u skladu sa Evropskom unijom, kako bi se pre svega obezbedila konkurentnost na tržištu”, objašnjava Hesus Salas Kalvo, iz Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i hrane iz Španije, na predstavljanju projekta na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu.

Stručnjaci iz Španije i Letonije obilaziće različite objekte za proizvodnju mesa i sprovoditi obuku za MPŠV, kontrolni organ i osoblje klanica. S druge strane, ovaj projekat je prilika da srpski tim otputuje u ove države i vidi kako sistem funkcioniše u tim zemljama.

Kroz projekat bi trebalo da se ojača kapacitet MPŠV kako bi uspostavili sistem zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta u oblasti klasiranja trupova koje će biti u potpunosti usklađeno sa propisima EU, a sve to kako bi se proizvođača mesa usmerili ka zahtevima tržišta i potrošača, unapredili kvalitet proizvodnje mesa i transparentnosti tržišta mesa u Republici Srbiji.

 

Po završetku projekta trebalo bi da u Srbiji bude uspostavljen obavezan sistem klasifikacije goveđih i svinjskih trupova na liniji klanja i njihovih cena u skladu sa propisima Evropske unije, te primena definicija, nalepnica i prodajnih etiketa  u skladu sa klasom, odnosno kvalitetom samih proizvoda.

Ovo je nastavak tvining lajt projekta „Identifikacija neophodnih koraka u procesu uspostavljanja sistema klasiranja trupova prema zahtevima EU“, koji je dao preporuke za naredne korake u procesu uspostavljanja sistema klasiranja trupova u skladu sa EU.