Evropska unija donirala Srbiji oko 60 miliona evra u domenu socijalne inkluzije

0

Centar „Živeti uspravno“ koji pruža podršku osobama sa invaliditetom obeležio je 15 godina rada donatorskim skupom u Kulturnom centru Novog Sada, kome je prisustvovao i Nikolas Bizel iz Delegacije EU u Srbiji,.

„Evropska unija donirala je oko 60 miliona evra Srbiji, za promociju socijalne inkluzije, koja se odnosi na ranjive grupe stanovništva među kojima su manjinske grupe, Romi i osobe s invaliditetom. Moramo raditi zajedno na stvaranju mogućnosti za zaposlenje i obrazovanje osoba s invaliditetom, kao i na unapređenju njihove zdravstvene zaštite“, rekao je Bizel.

Rad Centra „Živeti uspravno“ pomaže Evropska komisija kroz projekat Tehničke pomoći organizacijama civilnog društva – TACSO, a prikupljena sredstva sa ovog donatorskog skupa biće usmerena na pokrivanje troškova usluge personalne asistencije.

Na skupu je bilo reči o samostalnom životu osoba s invaliditetom, a prisutni su imali priliku da pogledaju i francuski igrani film „Nedodirljivi“ koji prikazuje svrhu usluge personalne asistencije osobama sa invaliditetom. Organizovana je i izložba koja prati istorijat pokreta za samostalni život, kao i knjiga „Izboriti se za život: životna priča Gordane Rajkov”, čiji je autor predsednica Centra Milica Ružičić Novković.

Ona je obajsnila da Centar godinama radi na organizaciji usluge personalnog asistenta, za koji imaju i licencu, a kroz izložbu je prikazan nastanak ove ideje, koja je preduslov za samostalni život osoba s invaliditetom.

„Da bi svi kojima je asistencija potrebna mogli da je koriste, potrebno nam je 21 milion dinara godišnje kako bismo mogli da isplaćujemo plate od 25.000 dinara, odnosno 24 miliona za platu od 30.000 dinara. U platu su uračunati troškovi rada asistenata i putni troškovi. Cilj skupa je da donatori, koji su do sada finansirali rad Centra, prepoznaju važnost ove usluge a, s druge strane, da Grad Novi Sad, koji treba da izmeni odluku o socijalnoj zaštiti, to i uradi jer smo opet došli u situaciju da nam ove godine, u odnosu na trenutni broj korisnika, fali dva miliona dinara“,  rekla je Ružičić.

Pored ovog servisa, Centar ima i iskustveno savetovalište, koje je do sada koristilo 300 ljudi, a za 15 godina rada Centar je objavio 17 izdanja i istraživanja koja se bave osobama s invaliditetom.

Podeli

Comments are closed.