Fabrici: Podrška unapređenju obuke u pravosuđu jedan od prioriteta EU

0

Ambasador EU, NJ.E. Sem Fabrici, imao je sastanak sa direktorom Pravosudne akademije Republike Srbije, Nenadom Vujićem. Cilj ovog uvodnog sastanka bio je razmena gledišta o tekućim aktivnostima Pravosudne akademije i poseta novoj zgradi Pravosudne akademije.

Ambasador EU, Sem Fabrici je istakao da je podrška unapređenju obuke u pravosuđu jedan od prioriteta Evropske unije sa ciljem da se promoviše stručnost i jačanje poverenja u sistem evropskih vrednosti u pravosuđu.

Ova prilika da se sastane sa predstavnicima Pravosudne akademije pružila je dragocen pregled trenutne situacije, takođe i u kontekstu pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Ovo je bila prilika da se razgovara o Poglavlju 23 i njenom Akcionom planu (aktivnostima za Pravosudnu akademiju) o tome šta je urađeno i o budućim potrebama i izazovima, kao i o nacrtu Ustavnih amandmana. Direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić je predstavio Godišnji izveštaj Pravosudne akademije i metod rada Akademije u vezi sa novim veb-sajtom, e-akademijom i e-Juris.

IPA pomoć EU Pravosudnoj akademiji

Rekonstrukcija zgrade Pravosudne akademije (očekivani datum početka je jesen 2018.) – Evropska unija je obezbedila 3 miliona evra za proces rekonstrukcije, sanacije i prepravke, kako bi se obezbedile funkcionalne prostorije za funkcionisanje Pravosudne akademije. Što se tiče opremanja, ovaj projekat će obezbediti novu opremu za IKT prema tehničkim zahtevima koji će biti najprikladniji, sa ciljem da se Pravosudnoj akademiji omogući obavljanje njene najvažnije uloge – obavljanje početne i stalne obuke sudija i tužilaca.

Nove prostorije za Pravosudnu akademiju će značajno doprineti podizanju kvaliteta edukacije koju ona obezbeđuje. Osim toga, te prostorije omogućavaju uvođenje novih, naprednih oblika edukacije. Nadalje, ta zgrada omogućava unapređenje rada i operativnih aktivnosti akademije, omogućavajući, između ostalih stvari, povećanje broja zaposlenih u akademiji, što je u skladu sa predviđenim strateškim dokumentima za organizaciono jačanje i jačanje ljudskih resursa akademije. Stoga, jačanje kapaciteta akademije, omogućeno adekvatnim prostorijama, indirektno doprinosi efikasnijem i kvalifikovanijem pravosuđu Republike Srbije.

Tehnička pomoć za jačanje Pravosudne akademije – Evropska unija je dodelila 2 miliona evra za podršku sistemu obuke u pravosuđu u okviru projekta „Jačanje obrazovnih aktivnosti i unapređenje organizacionih kapaciteta Pravosudne akademije“. Glavni cilj ovog projekta, koji će biti završen u junu 2018. godine, jeste da se unapredi kvalitet obuke sudija i javnih tužilaca, radi donošenja boljih sudskih odluka.

Sa timom od 52 eksperta iz 7 evropskih zemalja, koji je blisko sarađivao sa akademijom tokom više od 2 godine, sistem obuke u pravosuđu je podržan u sledećim ključnim oblastima: usklađivanju sa standardima Evropskog suda za ljudska prava, početnoj obuci budućih sudija i tužilaca, obuci na radnom mestu za nosioce pravosudnih funkcija, između ostalih oblasti, iz Zakona EU, novim tehnologijama za učenje na daljinu i e-akademiju. Postignuti rezultati su značajno doprineli jačanju kapaciteta Pravosudne akademije i daljem usklađivanju sudskog sistema sa standardima EU, tako garantujući kvalitetniju pravnu zaštitu za sve građane Srbije.

Podeli

Comments are closed.