Od 35 kilometara dugačkog metroa u Helsinkiju, kroz tunele prolazi oko 20 km. Održavanje ovog pouzdanog i efikasnog sistema košta oko 100 miliona evra, od čega polovina novca dolazi iz opština. O ostalim detaljima ulaganja u infrastrukturu u Finskoj pročitajte u zanimljivom tekstu Daliborke Mučibabić, novinarke Politike, koji je nastao tokom boravka u Helsinkiju.