Komisija poziva na dovršavanje svih segmenata bankarske unije do 2018.

0

Dovršavanje bankarske unije je neophodno kako bi ekonomska i monetarna unija postala što stabilnija i otpornija na potrese i kako bi se smanjila potreba za javnom podelom rizika. Koristi od ovoga će imati čitavo jedinstveno tržište.

Nadovezujući se na značajan napredak koji je već ostvaren, Komisija je danas izdala saopštenje u kom je iznela ambiciozan, ali realističan plan za postizanje dogovora o svim nerešenim pitanjima o bankarskoj uniji na osnovu postojećih obaveza Saveta.

Valdis Dombrovskis, potpredsednik nadležan za finansijsku stabilnost, finansijske usluge i uniju tržišta kapitala, izjavio je: „Dovršavanje bankarske unije je ključ za budućnost ekonomske i monetarne unije kao i za finansijski sistem koji potpomaže rast i zapošljavanje. Želimo bankarski sektor koji može apsorbuje krize i u kom rizici mogu da se podele unutar privatnih kanala tako da poreski obveznici ne budu prvi koji snose troškove. Danas predstavljamo pragmatične ideje o narednim koracima za smanjenje i podelu rizika. Nadamo se da će ove ideje podstaći zakonodavce EU na razmišljanje te da će u skladu sa tim postići konsenzus o preostalim merama do 2018.”

Saopštenje je objavljeno uoči decembarskog evro samita, koji će biti održan u inkluzivnom formatu, a na kom će dovršavanje bankarske unije biti jedna od tema razgovora o daljem produbljivanju ekonomske i monetarne unije. Dovršena bankarska unija će zajedno sa unijom tržišta kapitala doprineti stabilnosti i integraciji finansijskog sistema EU. Za više informacija pogledajte integralno saopštenje za medije, pitanja i odgovore o današnjem saopštenju i informativni list.

Podeli

Comments are closed.