Komisija predlaže mere kako bi pomogla državama članicama da dostignu ciljani nivo recikliranja otpada

0

Upravljanje otpadom utiče na sve. Prema nedavnoj proceni Svetske banke u periodu između 2016. i 2050, na godišnjem nivou će se količina otpada povećati sa 2,01 na 3,40 milijardi tona. Iako upravljanje otpadom i recikliranje u Evropi napreduju, jedna stvar je jasna: status quo nije rešenje i neophodno je uložiti više napora.

Komisija je danas objavila najnoviji pregled primene pravila o upravljanju otpadom i recikliranju u Evropi. Uprkos stalnim naporima država članica, Komisija je utvrdila značajna odstupanja koja treba brzo otkloniti kako bi Evropljani zaista osetili ekološke i ekonomske prednosti cirkularne privrede.

Kada je u pitanju komunalni otpad, utvrđeno je da u 14 država članica (Bugarska, Hrvatska, Kipar, Estonija, Finska, Grčka, Mađarska, Letonija, Malta, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka i Španija) postoji šansa da se ne dostigne cilj od 50 odsto recikliranog otpada do 2020. Ove države moraju da ulože više napora kako bi njiihovi građani i ekonomije osetili prednosti cirkularne privrede. Komisija je zato predstavila plan akcije koji će osigurati poštovanje zakonodavstva EU u oblasti otpada. Korpus zakonodavstva u toj oblasti čini okosnicu evropske strategije prelaska na cirkularnu ekonomiju koju je predložila Junkerova Komisija i predstavlja priliku za rast, zapošljavanje i efikasnije korišćenja resursa.

Komesar za životnu sredinu, pomorska pitanja i ribarstvo, Karmenu Vela, izjavio je: Zahvaljujući pravilima EU o otpadu koja su nedavno usvojili Evropski parlament i Savet ministara, Evropa može postati globalni lider savremenog upravljanja otpadom te da nastavi sa razvojem cirkularne privrede. Širom Evrope u ovoj oblast i dalje postoje razlike, ali napredak je neophodan i moguć ako relevantne vlasti na državnom i lokalnom nivou sprovedu mere koje su utvrđene u ovom izveštaju. Komisija je tu da im pomogne pružanjem tehničke pomoći, obezbeđivanjem sredstava iz strukturnih fondova i podrške pri razmeni najboljih praksi.”

Komisija će posetiti države članice za koje je utvrđeno da možda neće dostići ciljeve recikliranja komunalnog otpada previđene za 2020, kako bi sa državnim, regionalnim i lokalnim vlastima razgovarala o prilikama i izazovima.

Podeli

Comments are closed.