Komisija predstavlja odgovor na antisemitizam i istraživanje koje ukazuje na njegov porast u EU

0

Komisija je danas odgovorila na novo istraživanje Agencije EU za osnovna prava koje je pokazalo da 90 odsto evropskih Jevreja smatra da je antisemitizam u poslednjih pet godina u porastu.

Rezultati najnovijeg istraživanja Agencije EU za osnovna prava o antisemitizmu su vrlo zabrinjavajući: 85 odsto Jevreja u Evropi smatra da je antisemitizam najveći društveni ili politički problem u njihovoj zemlji. Druge brojke pokazuju da je antisemitizam široko rasprostranjen i da utiče na svakodnevni život Jevreja širom EU.

Prvi potpredsednik Frans Timermans je izjavio: „Veoma sam zabrinut zbog porasta antisemitizma, o kom svedoči izveštaj Agencije za osnovna prava. Protiv te pošasti moramo zajedno i odlučno da se borimo. Jevrejska zajednica mora da se oseća bezbedno i zaštićeno u Evropi. Ako to ne ostvarimo, Evropa više neće biti Evropa.”

Vera Jurova, evropska komesarka za pravosuđe, zaštitu potrošača i rodnu ravnopravnost, izjavila je: „Sedamdeset godina nakon holokausta duboko žalim zbog toga što 90 odsto Jevreja u Evropi kaže da je antisemitizam u proteklih pet godina u porastu. Jevrejska zajednica treba da se oseća bezbedno u Evropi, na putu ka sinagogi ili na internetu. Komisija sarađuje s državama članicama u borbi protiv antisemitizma i poricanja holokausta, kako bi nadležnim organima pomogla da garantuju bezbednost Jevreja.”

Rezultati ovog istraživanja potvrđuju značaj rada Evropske komisije na suzbijanju antisemitizma. Komisija je 2015. imenovala koordinatorku za suzbijanje antisemitizma zaduženu za povezivanje sa jevrejskim zajednicama i saradnju s organizacijama u toj oblasti.

Komisija od 2016. radi na suzbijanju tog trenda uz pomoć kodeksa postupanja za borbu protiv nezakonitog govora mržnje na internetu. Evropska komisija je u junu 2016. oformila i grupu na visokom nivou za borbu protiv rasizma, ksenofobije i drugih vidova netolerancije kako bi unapredila saradnju i koordinaciju u cilju bolje prevencije i suzbijanja govora i zločina iz mržnje.

Podeli

Comments are closed.