Treći ciklus bespovratnih donacija EU, namenjenih poljoprivrednicima, trebalo bi da budu na raspolaganju od leta. Konkretno, IPARD III (Instrument za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja) iznosiće oko 288 miliona evra, a podrazumeva i određene novitete.

Domaći poljoprivrednici su kroz prethodni, IPARD II ciklus, imali na raspolaganju 175 miliona evra, a za njih su konkurisali kroz tri različite mere – 1, 3 i 7, dok se Mera 9 odnosi na tehničku pomoć pri sprovođenju samog programa. Dok oni koji su konkurisali zaključno sa 2020. godinom, imaju prilike da sredstva iskoriste do 2023, već se uveliko radi na pripremi IPARD III, koji obuhvata period od 2021. do 2027.

Mera 4 važna je novina IPARD III, a podrazumeva agro-ekološko-klimatske mere i mere organske proizvodnje. Šta to znači?

Cilj Mere 4 jeste da podstakne primenu poljoprivrednih praksi koje doprinose zaštiti i unapređenju životne sredine  na gazdinstvima.

Zamišljeno je da ta podrška bude u vidu godišnjeg plaćanja po hektaru, kao naknada za gubitak prihoda i dodatne troškove, koji su rezultat pridržavanja posebnih uslova koji prevazilaze  uobičajnu poljoprivrednu praksu.

Osmišljena su četiri načina na koja bi poljoprivrednici praktikovali ekološke mere:

  1. Plodored na obradivim površinama;
  2. Zatravljivanje međurednog prostora u višegodišnjim zasadima;
  3. Uspostavljanje i održavanje polinatorskih traka;
  4. Održivo upravljanje livadama i pašnjacima.

Minimalna površina poljoprivrednog zemljišta koja se može prijaviti za odobranu operaciju jeste jedan hektar za obradive površine, pola hektara za voćnjake i trećina hektara za livade i pašnjake.  Na parceli se primenjuje samo jedna operacija u okviru ove mere.

Primera radi, ukoliko se poljoprivrednik odluči za princip plodoreda na obradivim površinama, to obuhvata najmanje tri različita glavna useva koji se međusobno smenjuju poštujući osnovni princip plodosmene (okopavine – leguminoze – žita), zatim odmor zemljišta tokom jedne godine, i to kao zeleni ugar (zasnivanje useva u cilju zelenišnog đubrenja), kao i najmanje dva međuuseva u toku petogodišnjeg perioda obaveze;

Takođe, pesticidi se ne mogu koristiti na parcelama koje su predmet obaveze tokom celog trajanja obaveze, kao ni mineralna đubriva, dok je organsko đubriva dozvoljeno u određenoj količini.

Dalje, polinatorske, odnosno, cvetne trake moraju se sastojati od mešavine najmanje pet različitih biljnih vrsta, koje su prilagođene lokaciji kako bi se obezbedila i produžila sezona cvetanja. Bafer zona širine 5 metara, mora se uspostaviti oko polinatorske trake, okrenuta prema usevu i na njoj se ne mogu koristiti pesticidi i đubriva, a održava se košenjem.

Ostale informacije možete potražiti Upravi za agrarna plaćanja.

Važno je znati i da postoje četiri cilja, do kojih bi trebalo da dovede praktikovanje Mere 4:

Poboljšanje kvaliteta zemljišta i sprečavanje erozije; unapređenje kvaliteta vode; zaštita i unapređenje biodiverziteta; ublažavanje i prilagođavanje klimatskim promenama.

Naknada troškova

Korisnici će dobiti naknadu za nastale troškove i izgubljeni prihod koji proizilaze iz obaveza preuzetih u okviru odabrane operacije.

Troškovi nastali zbog primene mere odnose se na: izvršene usluge, rad, vreme, inpute i ostale potrebne transakcione troškove (usluge poljoprivrednih savetodavaca za izradu plana useva i drugih planova upravljanja, potrebnih za sprovođenje aktivnosti, kao i troškove pružanja saveta za održavanje efikasnog sprovođenja mere).

U slučaju izgubljenog prihoda, isti će se izračunavati kao gubitak potencijalnog prihoda koji proizilazi iz primene obaveze za područje ili deo gazdinstva, u poređenju sa onim područjem koje se koristi za proizvodnju u uobičajnim okolnostima.

Evropska unija je donirala 230 miliona evra za poljoprivredu i bezbednost hrane u Srbiji od 2000. godine. Podizanje konkuretnosti, standarda bezbednosti hrane i čuvanja javnog zdravlja, poštovanje dobrobiti životinja i standarda zaštite životne sredine – glavni su pravci pomoći EU ovom sektoru.   IPARD (Instrument pretpristupne pomoći za ruralni razvoj) jeste vodeći program u ovoj oblasti, u okviru kog je za Srbiju izdvojeno 175 miliona evra u periodu između 2014. i 2020. godine, uz još 55 miliona evra nacionalnog sufinansiranja, a namenjen je poljoprivrednim proizvođačima.

Pročitajte još:

Kampanja „Za naša polja“

Organsko iz plastenika – I zdravo i ukusno

Pouzdana mehanizacija – bolja berba