Autor: Igor Mandić

Opis: Tatjana Stojšić Petković, psihološkinja, Iz kruga Vojvodina, Novi Sad, projekat „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti, UN Women (Beograd)

Tatjana Stojšić Petković je psihološkinja koja već godinama pruža psihološku pomoć ženama sa invaliditetom kroz terapiju smeha i razne druge terapije. Žene sa invaliditetom su posebno bile pogođene tokom pandemije, s obzirom na to da su im već snižene mogućnosti bile svedene na minimum, pa im je Tatjana u tim teškim trenucima pružala nadu i pomoć.