Nova rešenja za efikasnost pravosuđa uz podršku EU

0

Na konferenciji „Efikasnost pravosuđa – stari izazovi, nova rešenja“ – završnom događaju projekta „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“ za koji je EU izdvojila četiri miliona evra, predstavljene su aktivnosti i rezultati po kojima je od februara prošle godine broj starih predmeta u 30 osnovnih sudova u Srbiji smanjen za više od 765.000.

Učesnicima su se obratili predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, ministarka pravde Nela Kuburović, šef Delegacije EU u Srbiji ambasador Sem Fabrici, i Brajan LeDuk, vođa projekta “Unapređenje efikasnosti pravosuđa”.

Šef Delegacije EU u Beogradu Sem Fabrici je izjavio da je projekat ostvario neverovatne rezultate i da se razgovara o novom, koji će vredeti 3,5 miliona evra.

Ambasador Fabrici je izneo podatak da je EU od 2006. godine izdvojila 93 miliona evra za unapređenje oblasti vladavine prava u Srbiji.

Ministarka pravde Srbije Nela Kuburović je izjavila da će elektronska razmena podataka eliminisati potrebu da se informacije razmenjuju na papiru.

FoNet

“Time će se ne samo skratiti trajanje sudskih postupaka, već i uštedeti značajna sredstva koja su odlazila na poštanske takes”, rekla je Nela Kuburoviæ.

Ona je navela da je tokom dvogodišnjeg projekta u 20 sudova ispravljeno više od 130.000 netačnih i nepotpunih podataka.

Na konferenciji je istaknuto da su unapređena baza sudske prakse, izrada i primena prve uspešne formule za vrednovanje predmeta po težini, i smanjenje broja starih predmeta za 765.239 u 30 osnovnih sudova, samo neki od rezultata koje je dvogodišnji projekat ostvario i doprineo efikasnijem pravosudnom sistemu u Republici Srbiji, čineći  time, njenim građanima, pristup pravdi bržim i lakšim.

Projekat „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“je počeo u februaru 2016. godine i njegove aktivnosti bile su usklađene sa prioritetima definisanim u ključnim strateškim dokumentima – Nacionalnoj strategiji reforme pravosuđa i Akcionim planom za Poglavlje 23.

Projekat je blisko sarađivao sa šest institucija Republike Srbije: Visokim savetom sudstva, Ministarstvom pravde, Vrhovnim kasacionim sudom, Državnim većem tužilaca, Republičkim javnim tužilaštvom i Pravosudnom akademijom, pružajući podršku u brojnim ključnim oblastima, kao što su smanjenje broja starih predmeta, ujednačavanje sudske prakse, pojednostavljivanje administrativnih procedura u sudovima i tužilaštvima, interoperabilnost u pravosuđu, upravljanje ljudskim resursima, ravnomerna raspodela predmeta međusudijama, informatizacija pravosudnog sistema i alternativno rešavanje sporova.

Podeli

Comments are closed.