Nove pogodnosti za potrošače: Komisija jača prava potrošača EU i njihovo sprovođenje

0

Evropska komisija je predložila nove pogodnosti za potrošače kako bi omogućila svim evropskim potrošačima da u potpunosti ostvare prava propisana zakonodavstvom Unije. Iako je jedan od lidera u svetu kada su u pitanju pravila za zaštitu potrošača, skorašnja dešavanja, poput afere Dizelgejt, ukazala su na nedostatke u pogledu sprovođenja tih pravila u praksi.

Prvi potpredsednik Timermans je izjavio: „Danas uvodimo nove pogodnosti za potrošače kako bismo ostvarili pravednije jedinstveno tržište od kog koristi imaju i potrošači i preduzeća. Uvodimo kolektivnu pravnu zaštitu za grupe evropskih potrošača kada pretrpe štetu, kao u nedavnim slučajevima. Adekvatnim zaštitnim merama ćemo obezbediti da nema zloupotrebe. Potrošači će znati od koga kupuju na internetu. Znaće i ako su trgovci platili svoje mesto u rezultatima pretraživanja. Većina trgovaca koji posluju pošteno će poslovati lakše. Manjem broj trgovaca koji namerno zloupotrebljavaju poverenje evropskih potrošača će biti izrečene strože kazne.“

Vera Jurova, komesarka EU za pravosuđe, zaštitu potrošača i rodnu ravnopravnost, dodaje„Moramo da uravnotežimo pozicije velikih kompanija koje imaju veliku prednost nad pojedinačnim potrošačima. Reprezentativnim postupcima će se osigurati veća pravednost za potrošače, a ne više posla za advokate. Budući da će sankcije biti vezane za godišnji promet preduzeća, tela za zaštitu potrošača će konačno imati ovlašćenja da kazne one koji prekrše pravila. Varanje ne može biti jeftino.”

Zahvaljujući novim pogodnostima za potrošače, kvalifikovana tela će moći da pokrenu reprezentativne postupke u ime potrošača, a tela za zaštitu potrošača u državama članicama će imati veća ovlašćenja za izricanje kazni. Osim toga, zaštita potrošača na internetu će biti proširena, dok će zabrana dvojnog kvaliteta proizvoda kojom se potrošači obmanjuju biti jasnije definisana u zakonodavstvu EU.

Podeli

Comments are closed.