U EU info kutku Niš održana je prezentacija novog poziva Fonda za Zapadni Balkan (Western Balkans Fund – WBF) za podnošenje predloga projekata za sve organizacije civilnog društva, organizacije i institucije neprofitnog karaktera sa Zapadnog Balkana. Ovo je peti poziv za podnošenje predloga projekata od osnivanja Fonda 2017, a drugi koji se  sprovodi uz podršku Evropske Unije, koja sufinansira regionalne grantove kroz IPA fondove.

Organizacije civilnog društva su primarni korisnici Zajedničke aktivnosti EU/WBF, osim njih kao potencijalni primaoci bespovratnih sredstava su i udruženja, fondacije, neprofitne organizacije, regionalne mreže, lokalne i regionalne javne ustanove ili institucije kao i poslovna udruženja neprofitnog karakter.

„Evropska unija i Fond za Zapadni balkan su za ovaj poziv izdvojili pola miliona evra, a maksimalan iznos granta po ovom pozivu je 15.000 evra uz obavezu sufinsaniranja od 20%“, pojašnjava Uroš Čitakovič, programski koordinator WBF-a i dodaje da su tri glavne ideje ovog poziva kulturna saradnja, obrazovanje i edukacija i održivi razvoj.

„Pozivamo zainteresovane da u svoje projektnee ideje uključe žene, mlade, ljude iz ruralnih sredina, kao i zelenu agendu. Ovo su teme veoma značajne za nas i one utiču na održivost samog projekta“ kaže Čitaković koji podseća da je misija Fonda za Zapadni Balkan osnaživanje i podsticanje regionalne i prekogranične saradnje gde je pored povezivanja važan akcenat stavljen i na jačanju kapaciteta samih organizacija.

Aplikant iz Srbije može biti nosilac projekta ili partner na projektu uz uslov da na projektu učestvuju još dve partnerske organizacije iz još dve zemlje iz regiona. Kako bi zainteresovanim organizacijama olakšali pronalaženje partnera, Fond za Zapadni Balkan je pokrenuo platformu za pronalaženje partnera, Western Balkans Partnership platform, pomoću koje se na jednostavan način može stupiti u kontakt i pokrenuti saradnja sa organizacijama iz regiona.

U poslednjem pozivu učestvovalo je preko 750 organizacija civilnog društva sa 207 projekata od kojih je 30 odabrano za finansiranje. Zahvaljujući podršci Evropske unije, peti javni pozivza podnošenje predloga projekata će biti najveći do sada po finansijskoj podršci korisnicima bespovratnih sredstava kao i po broju podržanih projekata.

Poziv je otvoren do 8. jula 2022. Prijave se mogu podneti putem online portala koji se nalazi na službenoj stranici Fonda (westernbalkansfund.org) ili EU/WBF stranice projekta (wbfeuproject.org).