Poslanici Odbora za spoljne poslove predstavili su u utorak svoju procenu političke situacije u tri zemlje u procesu pristupanja: Bosni i Hercegovini, Kosovu i Srbiji.

Bosna i Hercegovina: okončanje političkog zastoja i napredak u reformama za dobrobit svih građana

14. jun, 2022. – U svojoj proceni za Bosnu i Hercegovinu, poslanici Evropskog parlamenta iznova potvrđuju podršku evroatlantskoj orijentaciji zemlje. Članovi odbora oštro osuđuju retoriku mržnje i destabilizujuće postupke, uključujući povlačenje iz državnih institucija i opstrukciju rada državnih institucija, posebno od strane rukovodstva entiteta Republika Srpska.

Poslanici pozivaju sve političke aktere da se bezuslovno vrate u državne institucije i poboljšaju rad na reformama vezanim za EU, posebno vladavini prava.

U tekstu, usvojenom sa 44 glasa za, 8 protiv i 5 uzdržanih, ističe se i važnost održavanja opštih izbora u Bosni i Hercegovini 2022. godine kako su zakazani, kao i sprovođenja njihovih rezultata. Pozivajući na eliminisanje svih oblika nejednakosti, diskriminacije i pristrasnosti u izbornom procesu, evroposlanici izražavaju žaljenje zbog nedostatka političke volje u pregovorima o ustavnim i izbornim reformama, kao i zbog neuspeha njihovog sprovođenja uoči ovogodišnjih izbora.

U svetlu agresorskog rata Rusije protiv Ukrajine, poslanici Evropskog parlamenta takođe pozivaju Bosnu i Hercegovinu da primeni sankcije EU sa kojima se zemlja uskladila i upozoravaju na kontinuirani interes Rusije u pogledu destabilizacije Bosne i Hercegovine.

“Izveštaj o Bosni i Hercegovini dolazi u ključnom trenutku za zemlju, Zapadni Balkan i Evropu. U njemu se iznova potvrđuje podrška Parlamenta evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine, dok se u njemu istovremeno ističu i glavni izazovi sa kojima se zemlja suočava, odnosno eskalacija destabilizujućih postupaka i blokiranje državnih institucija i procedurâ donošenja odluka. Ovi izazovi ugrožavaju jedinstvo, suverenitet i teritorijalni integritet zemlje i usporavaju sprovođenje ključnih reformi neophodnih za napredak na evropskom putu. Naglasili smo i važnost održavanja slobodnih i fer izbora u oktobru 2022. i kredibilne perspektive pristupanja zemlje, posebno u pogledu novog evropskog strateškog i bezbednosnog konteksta, nakon ruskog agresorskog rata protiv Ukrajine“, rekao je izvestilac Paulo Rangel. (EPP, Portugal).

Kosovo: Poslanici Evropskog parlamenta pozivaju na hitno usvajanje bezviznog režima EU

Što se tiče Kosova, poslanici EP su pohvalili povećanu političku stabilnost zemlje i snažnu posvećenost evropskom putu te iznova pozivaju države članice EU u Savetu da hitno nastave sa usvajanjem bezviznog režima za građane Kosova, ističući da svako dalje odlaganje podriva kredibilitet i reputaciju EU kao pouzdanog partnera.

Izveštaj, usvojen sa 43 glasa za, 9 protiv i 5 uzdržanih, ponovo potvrđuje nedvosmislenu podršku dijalogu Beograda i Prištine uz posredovanje EU i ponavlja važnost postizanja sveobuhvatnog, pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji, koji je ključan za napredovanje obe zemlje na evropskom putu i koji će doprineti regionalnoj stabilnosti i prosperitetu.

Pozdravljajući usklađivanje Kosova sa EU po pitanju sankcija Rusiji i njegovu snažnu solidarnost sa Ukrajinom, poslanici EP takođe naglašavaju da je nezavisnost Kosova nepovratna i pozivaju zemlje EU koje još nisu priznale Kosovo da to učine odmah.

„Izveštaj može samo da zagrebe površinu složenih društvenih i političkih aspekata samog Kosova, kao i odnosa EU sa Kosovom. Međutim, uveren sam da može poslužiti kao važno sredstvo da se istakne snažna posvećenost Evropskog parlamenta integraciji Kosova u EU, kao i za pružanje smernica o tome kako se standardi EU mogu primeniti. Kosovo je kontinuirano dokazivalo svoju posvećenost napretku u reformama vezanim za EU ​​i pozicioniralo se kao veoma pouzdan partner, duboko usidren u evropskom i transatlantskom savezu. Nažalost, Evropska unija nije uspela da ispuni obećanje da će građanima Kosova obezbediti putovanje bez viza, koje je trebalo odavno da ispuni. Zaista se nadam da će ovo biti poslednji izveštaj u kom se pominje ovaj neuspeh. Što se tiče Saveta, a u tom kontekstu želim da se obratim direktno Francuskoj i Holandiji, vreme je da se usvoji odluka o liberalizaciji viznog režima“, rekla je izvestilac Viola von Kramon-Taubadel (Zeleni/EFA, Nemačka).

Srbija: Poslanici Evropskog parlamenta pozivaju srpske vlasti da vrate zemlju na pravi put ka integraciji u EU

Izveštaj o Srbiji pozdravlja činjenicu da članstvo u EU i dalje predstavlja strateški cilj Srbije, uz žaljenje zbog nedostatka napretka, pa čak i nazadovanja u pitanjima koja su od suštinskog značaja za pristupanje EU. Upućujući pohvale povratku pluralističkom parlamentu nakon izbora u Srbiji 3. ​​aprila 2022., poslanici pozivaju na napredak u oblasti vladavine prava, osnovnih prava, slobode izražavanja, jačanja pluralizma medija i normalizacije odnosa sa Kosovom.

U izveštaju, usvojenom sa 50 glasova za, 5 protiv i 3 uzdržana, snažno se žali što Srbija nije uskladila sankcije EU nakon ruske invazije na Ukrajinu i poziva novoizabrane vlasti da se hitno usklade sa odlukama EU protiv Rusije. Članovi izražavaju zabrinutost zbog širenja dezinformacija i pozivaju srpske vlasti i Evropsku komisiju da se bore protiv dezinformacija, ruske propagande i drugih hibridnih pretnji na Zapadnom Balkanu.

„Posle izbora u aprilu 2022. i ruskog agresorskog rata, iskreno želim da naši partneri u Srbiji shvate koliko je urgentno da napreduju na evropskom putu. Izveštaj za 2021. odražava političku realnost u Srbiji sa posebnim fokusom na značaj tekućih reformi i usklađivanja. Napominjemo da se više može učiniti da se odlučno krene ka EU i kao izvestilac Evropskog parlamenta, spreman sam da sa novim rukovodstvom u Beogradu sarađujem kako bismo doprineli postizanju pozitivnih promena za evropsku Srbiju“, rekao je izvestilac Vladimir Bilčik (EPP, Slovačka).

Sledeći koraci

Izveštaji će biti podneti na glasanje punom sazivu Evropskog parlamenta na plenarnoj sednici u julu.