SKGO – Predstavljeni Godišnji izveštaj i Ekonomsko-investicioni plan

0

Od izuzetnog je značaja da se donosioci odluka na lokalnom nivou, upoznaju sa preporukama iz Godišnjeg izveštaja Evropske komisije o Srbiji, koji se odnose i na nadležnosti i kapacitete lokalne samouprave za njihovo sprovođenje, a da ujedno o tome informišu i svoje građane, jedan je od zaključaka onlajn događaja koji su organizovali Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), Delegacija Evropske unije u Srbiji i Ambasada Švedske u Beogradu,

Šef Delegacije Evropske unije Sem Fabrici, predstavio je Evropski ekonomsko-investicioni plan za Zapadni Balkan, Godišnji Izveštaj EU o napretku Srbije u 2020. godini i evropske projekte predviđene Agendom povezivanja, kao i zaključke Samita lidera Zapadnog Balkana i EU u Sofiji.

„EIP će integrisati ekonomski razvoj sa implementacijom reformi, tokom kojeg će podržati partnerske zemlje da prihvate zahteve u procesu pristupanja, posebno u oblasti vladavine prava i dobrog upravljanja. Podržaće primenu strukturnih ekonomskih reformi koje će maksimizovati potencijalni efekat ovog investicionog paketa“, istakao je ambasador Fabrici

Plan će pratiti i Zelena agenda za Zapadni Balkan koja podrazumeva pristup predviđen Evropskim zelenim dogovorom, sa gorućim temama poput klimatskih promena, gubitka biodiverziteta, zagađenja. EIP takođe ukazuje na EU digitalnu strategiju, kao vodeći princip za digitalnu transformaciju u regionu.

Predstavljajući Godišnji Izveštaj EU o napretku Srbije ka evropskim integracijama u 2020. godini, ambasador Fabrici je istakao da je Izveštaj podeljen na tri oblasti: politički, ekonomski i napredak u procesu pregovaranja.

Umereni napredak u političkom aspektu ostvaren je  u oblasti reforme javne uprave, dok je izvestan napredak ostvaren u oblastima borbe protiv organizovanog kriminala, reforme sudstva, borbe protiv korupcije i slobode izražavanja.

Šef Delegacije EU je istakao značaj nedavno održanog Samita u Sofiji koji je deo Berlinskog procesa, na kome su potpisana Deklaracija o Zelenoj agendi za Zapadni Balkan i Deklaracija o zajedničkom regionalnom tržištu. U sklopu Berlinskog procesa pokrenuta je inicijativa za produbljivanje regionalnih ekonomskih integracija kao doprinos daljim EU integracijama. Ova inicijativa zasnovana je na zajedničkom regionalnom pristupu u četiri oblasti: tržišnom, investicionom, digitalnom i industrijsko-inovacionom prostoru.

Antonio Ratković, predsednik SKGO i gradonačelnik Sombora je podvukao da odgovornost lokalne samouprave jeste da razume zahteve koje pred nju postavlja proces evropskih integracija.

„Ona treba da bude upoznata sa standardima koji su za nju važni u pojedinim pregovaračkim poglavljima i da pripremi svoje kapacitete za primenu ili ukaže nacionalnom nivou šta je ono što je potrebno da bi se obaveze ispunile na kvalitetan način. Odgovornost je na lokalnoj samoupravi i da neophodne resurse obezbedi i putem apliciranja za sredstva EU fondova, koji joj stoje na raspolaganju“, istakao je predsednik SKGO.

Zamenik ambasadora Švedske Joakim Vern istakao je da je ta zemlja jedna od članica Evropske unije koja veruje u proces proširivanja članstva.

Photo: SKGO

„Mi smo jedan od tri najznačajnija bilateralna donatora u Srbiji, a naši napori su fokusirani na tri oblasti: zaštita životne sredine, vladavina prava i oblast osnovnih ljudskih prava“, izjavio je Vern i dodao da je u narednom sedmogodišnjem periodu najviše u fokusu zaštita životne sredine i vladavina prava.

Vlada Švedske rešena je da pomogne na putu ka evropskim integracijama, ali je u tom procesu potrebna privrženost Srbije i napredak u određenim oblastima. U tom procesu, Vern je istakao da Vlada Švedske želi da sarađuje sa novim vlastima u cilju unapređenja života građana, a ne pukog zadovoljenja želja Brisela ili Stokholma.

Podeli

Comments are closed.