Srpska škola lider u razvoju preduzetničkih veština

0

Hemijsko-tehnološka škola iz Subotice je u okviru Evropske nedelje strukovnih veština, održane od 5. do 9. novembra u Beču, nagrađena priznanjem Evropske fondacije za obuku za razvoj preduzetničkih veština kod učenika.

Simulacijom realnih situacija, poput uspostavljanja kompanija koje svoje proizvode plasiraju na lokalno tržište, subotička škola je proglašena najboljom među školama iz zemalja u susedstvu EU. Učenici ove škole su zahvaljujući učenju kroz rad razvili preduzetnički duh, što uključuje veštine poput prepoznavanja prilika za razvoj, održivog načina mišljenja i timskog rada. Nagradu je uručio Čezare Onestini, direktor Evropske fondacije za obuku, u prisustvu evropske komesarke za zapošljavnje, socijalna pitanja, veštine i mobilnost radne snage, Marijan Tisen.

Učenici Hemijsko-tehnološke škole iz Subotice, grada na severu Srbije, stiču preduzetničke veštine kroz pokretanje realnih preduzeća. Kroz razvoj preduzeća od inicijalne ideje do prodaje proizvoda u lokalnoj zajednici po konkurentnim cenama, učenici se bave nizom oblasti, od hemikalija, preko tekstila do peciva.

Najbolja praksa u susedstvu EU

Škola iz Subotice, koja je za svoju uspešnu priču odabrala proizvodnju tečnog sapuna, nagrađena je priznanjem za najbolju praksu u razvoju preduzetništva kao ključne veštine. Srpska škola je odnela pomenuto priznanje u konkurenciji škola iz osam zemalja čime se dokazala kao izuzetno uspešna u primeni okvira preduzetničkih veština EU (EntreComp), alata za promociju preduzetničkog načina mišljenja kod učenika. Nagradu je uručio direktor Evropske fondacije za obuku, Čezare Onestini u prisustvu evropske komesarke za zapošljavanje, socijalna pitanja, veštine i mobilnost radne snage, Marijan Tisen, na svečanosti dodele nagrada koja je održana 8. novembra u Beču u okviru Evropske nedelje strukovnih veština.

„Ovogodišnja Evropska nedelja strukovnih veština je još jednom pokazala da spoj obrazovanja i zapošljavanja predstavlja najbolji put napred – ne samo u EU već i u susednim zemljama”, izjavila je Marijan Tisen, evropska komesarka za zapošljavanje, socijalna pitanja, veštine i mobilnost radne snage. „Čestitam Hemijsko-tehnološkoj školi iz Subotice na uspehu koji je postigla pri transformaciji modela EntreComp u izuzetan model učenja u čijem fokusu je razvoj preduzetničkih veština: priprema učenika kroz iskustvo je od ključnog značaja za sticanje veština koje odgovaraju potrebama tržišta rada u EU i izvan nje”.

„Da bi odgovorili na potrebe privreda koje se brzo menjaju i u obzir uzeli uticaj tehnologija na tržište rada, nastavnici moraju ključnim veštinama da daju centralno mesto u okviru sticanja strukovnog obrazovanja”, izjavio je Čezare Onestini, direktor Evropske fondacije za obuku. „Ovo važi za EU kao i za zemlje u tranziciji i razvoju. Mladi su danas svesni da moraju da usvoje širok spektar veština kako bi izgradili sopstvenu budućnost, a među tim veštinama su prilagodljivost i preduzetništvo. Evropska fondacija za obuku podržava reforme i inovacije u sektorima obrazovanja i obuke u susednim zemljama. Ova nagrada je jedan od sjajnih primera onoga što se može postići uz posvećenost i viziju. Evropska fondacija za obuku je ponosna što po treći put podržava ovu nagradu.”

Učenici kao aktivni učesnici

Učenici koji su radili na nagrađenom projektu pohađaju školu i aktivno učestvuju u proizvodnom lancu: birali su boju i miris sapuna; dizajnirali su logo i ambalažu; proveravali su stanje prodaje u lokalnim trgovinama i starali se da se čitav proizvodni proces odvija na ekološki prihvatljiv način. Kao rezultat, osim što su učili kako da postanu laboratorijski tehničari, stekli su i preduzetničke veštine poput vizije, planiranja, kreativnosti i razmišljanja na održiv način.

„Odlučili smo da ulažemo u preduzetništvo kao u ključnu veštinu kako bi naši učenici postali konkurentniji na tržištu rada”, rekao je direktor škole Nikola Matković. „Suština ovog metoda je modernizacija podučavanja u kom učesnici igraju aktivnu i glavnu ulogu”, dodala je Jadranka Vojnić Purčar, koordinatorka praktične nastave u ovoj subotičkoj školi. „Preuzimanjem odgovornosti, učenici razvijaju veštine poput prepoznavanja prilika, preuzimanja inicijative, integriteta i etičkih načela.” „Bila sam veoma ponosna kada smo prodali sapun lokalnoj prodavnici jer je to proizvod koji smo sami napravili”, kaže šesnaestogodišnja Milica.

Škola inspirisana naporima EU da podstakne preduzetničke veštine

Subotička škola je inspirisana modelom EntreComp, alatom EU za razvoj preduzetničkog načina mišljenja. Škola je postavila konkretne ciljeve u oblasti razvoja preduzetničkih veština. Osim toga, kada je u pitanju metodologija podučavanja, ovaj alat stavlja snažan akcenat na autodidaktiku, učenje kroz rad i sticanje preduzetničkog iskustva kroz rad u učeničkim kompanijama. Konačno, škola je dokazala da ima lidersku poziciju u oblasti integracije poslovnog ekosistema na lokalnom nivou stavljanjem snažnog akcenta na zaštitu životne sredine.

Rasprava o veštinama se nastavlja u Torinu 21. i 22. novembra na konferenciji „Veštine za budućnost: upravljanje tranzicijom” događaju koji organizuje Evropska fondacija za obuku, u čijem fokusu će biti veštine potrebne za pripremu ljudi za tržište rada u svetu koji prolazi kroz stalne promene. Učesnici iz preko 50 zemalja – preduzetnici, pružaoci obuke, tvorci politika, inovatori – prisustvovaće konferenciji čiji je cilj da se pronađu načini na koji zemlje u tranziciji mogu da odgovore na globalne trendove koji oblikuju tržište rada sutrašnjice sa aspekta veština. Za više informacija: www.skills4future.eu

Kontekst

Evropska fondacija za obuku je agencija EU koja zemljama u susedstvu pruža podršku za reformu obrazovnih sistema i tržišta rada, u skladu sa aktivnstima spoljne politike EU. Fondacija svake godine raspisuje konkurs za najbolja dostignuća u oblasti promocije veština u strukovnom obrazovanju i obuci, sa posebnim akcentom na zemlje u susedstvu EU. Cilj ove aktivnosti je promocija razmene najboljih praksi i širenje informacija o alatu Entrecomp koji je EU razvila kako bi promovisala preduzetničkih duh među učenicima.

Pobedniku se nagrada dodeljuje tokom Evropske nedelje strukovnih veština koju organizuje Evropska komisija. Ovogodišnje izdanje Evropske nedelje strukovnih veština, koje je održano u Beču, organizovano je u saradnji sa austrijskim predsedništvom EU.

Dobitnici nagrada za najbolju praksu u oblasti preduzetništva proteklih godina su Program tehnološkog preduzetništva koji je sproveden u školama u Izraelu (2016) i Palestinski politehnički univerzitet koji je razvio inovativni pristup u učenju i podučavanju (2017).

Podeli

Comments are closed.