U Staroj Pazovi otvoren holističko-rehabilitacioni centar „OSLONAC“ uz podršku EU

0

U Školi za osnovno i srednje obrazovanje „Anton Skala“  počeo je sa radom Holističko-rehabilitacioni centar „OSLONAC“ kao rezultat zajedničkog projekta opštine Stara Pazova i Delegacije EU u Srbiji vredan 232.812,88 evra.

Holističko-rehabilitacioni centar obuhvata kombinaciju različitih tipova terapija namenjenih osobama sa invaliditetom kako bi prevazišle fizičke i sociološke barijere unutar svoje zajednice kroz holistički pristup pojedincu i njegovom okruženju u oblasti zdravstva, obrazovanja, razvoja veština i osnaživanja socijalne inkluzije.

Centar „OSLONAC“ će svojim korisnicima omogućiti nekoliko vrsta pomoći – psihološku, medicinsku pomoć i fizioterapiju. Trenutni kapacitet Centra je realizacija senzorne terapije za oko 30-oro dece  i mladih sa različitim razvojnim poteškoćama (poremećaji pažnje i različite vrste senzornog oštećenja), sa tendecijom povećanja broja korisnika.

Predsednik Opštine Stara Pazova Đorđe Radinović istakao je da je ovo veoma značajan projekat za Staru Pazovu koji doprinosi razvoju zajednice i socijalnoj inkluziji najugroženijih grupa.

„Drago nam je što je Delegacija EU u Srbiji dodelila sredstva za realizaciju ovog značajnog projekta opštini Stara Pazova.  Zajednički rad na izgradnji Centra omogućio je da se bolje upoznamo sa potrebama osetljivih grupa i načinima za njihovo što bolje uključivanje u zajednicu. Stara Pazova će nastaviti da pomaže finansiranje Centra jer smatramo da je preduslov zdrave zajednice postojanje jednakih šansi za sve“, rekao je Đorđe Radinović, predsednik Opštine Stara Pazova.

Direktorka ŠOSO „Anton Skala“  Tanja Todorović  kaže da ovaj Centar jedini u Srbiji pruža inovativne terapije koje mogu da poboljšavaju sposobnosti mozga i stimulaciju čula.

„Za korisnike „OSLONCA“  smo obezbedili holistički pristup kroz  senzorne terapije  (senzorna soba,  bela soba) i halo-terapiju ( slana soba) uz stručnu pomoć i podršku defektologa, psihologa, pedagoga i pedijatra. Kombinacija ovih terapija omogućava prevazilaženje socioloških barijera  i napredak u pogledu obrazovanja, i veština i osnaživanja socijalne inkluzije“, naglasila je Tanja Todorović,  direktorka ŠOSO „Anton Skala“.

Ukupna vrednost projekta iznosi 232.812,88 evra, od čega Delegacija Evropske unije finansira 85% a opština Stara Pazova doprinosi sa 15%.

Projekat “Podrška socijalne inkluzije najugroženijih grupa, uključujući Rome, kroz uvođenje raznovrsnih socijalnih usluga u zajednici”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra,  ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući  Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova ,  koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti  socijalne  i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).

Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs

Podeli

Comments are closed.