Unutrašnja organizacija

Avenija 19a
Vladimira Popovića 40/V
11070 Novi Beograd
Republika Srbija
Telefon: +381.11.3083200
Fax: +381.11.3083201
E-mail: delegation-serbia@eeas.europa.eu
Vebsajt: www.europa.rs

šef Delegacije EU u Republici Srbiji ambasador Sem Fabrici
Zamenik šefa Delegacije EU u Republici Srbiji Mateja Norčič Štamcar
šef političkog sektora Dirk Lorenc
šef sektora za evropske integracije Andrea Hohuber
šef sektora za saradnju Ingve Engstrom
šef I sektora operacija Leoneta Pajer
šef II sektora operacija Martin Klauke
šef III sektora operacija Sakelaris Hurdas
šef odeljenja finansija i ugovora Ester Roža
šef administracije Sedrik Mas
šef za informisanje, komunikaciju i medije Pol-Anri Prese
Odnosi sa javnošću i medijima Patrik Šmelcer
Menadžer projekta EU Informacioni Centar Vesna Manić
Kontakt osobe za ljudska prava Ana Milenić / Leoneta Pajer i Gordana Arackić
Oficiri za vezu sa braniteljima ljudskih prava Nora Hajrinen i Gordana Arackić
Asistent šefa Delegacije Mateja Kunovar