Tradicionalne onlajn pričaonice na francuskom i engleskom jeziku koje EU info kutak Novi Sad organizuje zajedno sa partnerima ovaj put su konačno bile “lice u lice” i to sa učenicima dve najstarije gimnazije u gradu – Karlovačkom gimnazijom i „Jovan Jovanović Zmaj“. Učenici su razgovarali na temu “Moja Evropa”.

Karlovačka gimnazija najstarija je srpska gimnazija, danas isključivo jezička. Njihovo odeljenje nemačkog jezika učestvuje na projektu Don@u online i bavi se upravo temom „Osećaj se slobodno: Budi Evropa!“ zajedno sa ostalim podunavskim državama članicama EU. Tako je i ova pričaonica bila posvećena njihovom iskustvu i razmeni.

Ideja slobode se različito živi u svakoj zemlji – utoliko je uzbudljivije kada školska odeljenja iz različitih evropskih zemalja razmenjuju ideje o tome. Oni ne samo da se bave ovom temom na svojim časovima, već i virtuelno dele svoja razmišljanja, nalaze sa školskim odeljenjima iz drugih podunavskih zemalja i realizuju zajedničku ideju. Fokus projekta je na susretu i kontaktu između škola u zemljama koje se graniče sa Dunavom.

Istovremeno, novosadska Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj“ više od decenije neguje dvojezičnu nastavu, na kojoj učenici prirodno-matematičkog odeljenja osim na srpskom, gradivo uče i na francuskom jeziku. Reč je o prvom dvojezičnom odeljenju u Vojvodini, a učenici na srpskom i francuskom imaju časove matematike, fizike, biologije i hemije. Osim kvalifikacionog ispita, svršeni osnovci za upis u odeljenje na srpskom i francuskom jeziku, polažu i ispit iz francuskog jezika, koje zajednički pripremaju Ministarstvo prosvete i Francuski institut.

Učenici su zajedno sa predavačima iz Francuskog instituta u Novom Sadu posetili EU info kutak i na francuskom govorili o tome šta je za njih Evropa, ali i šta očekuju da će Srbija dobiti ulaskom u EU.

Pričaonice se odvijaju svake poslednje srede u mesecu, na francuskom, odnosno svakog poslednjeg petka na nemačkom i obrađuju značajne teme, sa osvrtom na važne međunarodne datume. Obe pričaonice svaki mesec organizuje EU info kutak iz Novog Sada u saradnji sa Filozofskim fakultetom, katedrama za romanistiku i germanistiku, Austrijskim kulturnim forumom i Francuskim institutom, a sledeći mesec posvećen je zaštiti životne sredine.