SAVET EVROPSKE UNIJE – Sastanak saveta SPOLJNIH POSLOVA Brisel, 20. februar 2014.

Savet je usvojio sledeće zaključke:

„1. Evropska unija je zaprepašćena i užasnuta pogoršanjem situacije u Ukrajini. Ne postoje okolnosti koje mogu opravdati represiju kojoj trenutno svedočimo. Najstrožije osuđujemo svaku upotrebu nasilja. Odgovorne za teška kršenja ljudskih prava bi trebalo privesti pravdi. Naše misli su sa porodicama preminulih i povređenih. Pozivamo na momentalni prestanak nasilja, na puno poštovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda, uključujući pravo na medicinsku pomoć, kao i na hitnu i nezavisnu istragu o kršenju ljudskih prava, prvenstveno putem Međunarodnog savetodavnog panela Saveta Evrope. Apelujemo na Vladu da sprovede maksimalne bezbednosne mere, a na demonstrante da izbegavaju radikalne akcije uključujući i nasilje. Pozivamo Vladu Ukrajine da poštuje obaveze vezane za međunarodne instrumente poštovanja ljudskih prava, kojih je i sama potpisnica. Dalja eskalacija, uključujući i proglašenje vanrednog stanja ili upotrebu oružanih snaga protiv demonstranata, mora se izbeći.

2. Pozivamo sve strane, bez odlaganja, na angažman radi smislenog dijaloga, kako bi ostvarili legitimne demokratske težnje ukrajinskog naroda. Pozivajući se na zaključke donete 10. februara, kao i na izjave predsednika saveta Evrope, predsednika Evropske komisije i visoke predstavnice, Savet ostaje u potpunosti posvećen pružanju podrške radi promovisanja političkog dijaloga između suprotnih strana, ali i pružanju pomoći u sprečavanju dalje eskalacije krize. Očekujemo da izabrani ukrajinski predstavnici preuzmu političku odgovornost, uključujućin i Parlament. Savet naglašava da je najveća odgovornost za trenutnu situaciju, kao i za preduzimanje prvog koraka ka dijalogu, jedino u rukama predsednika Janukovića i ukrajinskih vlasti.

3.Evropska unija i dalje veruje da bilo koje dugotrajno rešenje mora uključivati reformu ustava, formiranje nove inkluzivne vlade i stvaranje uslova za demokratske izbore. Bićemo spremni da podržimo Ukrajinu u procesu reformi, kako bi omogućila svojim građanima stabilnu, demokratsku budućnost okrenutu ka napretku. Naša ponuda za političko i privredno pridruživanje ostaje na stolu. Savet podseća da Sporazum o pridruživanju, uključujući i DCFTA, ne predstavlja krajnji cilj u saradnji EU sa Ukrajinom. Osim toga, Evropska unija stoji na raspolaganju u pružanju pomoći  i podrške humanitarnim organizacijama radi popunjavanja zaliha lekova i medicinske opreme potrebne za lečenje ljudi koji su pretrpeli nasilje. .

4.U svetlu situacije koja se pogoršava, EU je odlučila da hitno uvede ciljane sankcije za one koji su odgovorni za kršenje ljudskih prava, nasilje i korišćenje prekomerne sile: sankcije uključuju zamrzavanje finansija i zabranu izdavanja viza. Države članice su se složile da ukinu dozvole za izvoz opreme koja se može upotrebiti za represiju kao i da preispitaju izvozne dozvole za opremu koju pokriva Zajednički stav 2008/944/CFSP. Savet je zadužio relevantna radna tela da odmah obave neophodne pripreme. Razmera primene ovih odluka će se uvećavati srazmerno razvoju događaja u Ukrajini..

5. Suočena sa tako teškom krizom u Evropi, EU će nastaviti da blisko sarađuje sa međunarodnom zajednicom, uključujući i OEBS i Savet Evrope, kako bi se našlo dugotrajno, inkluzivno rešenje koje bi poštovalo prava svih Ukrajinaca.

6. Savet naglašava značaj civilnog društva u osiguranju demokratske budućnosti Ukrajine. Civilno društvo potvrđuje svoju predanost cilju poboljšanja odnosa ljudi između EU i Ukrajine kroz, na primer proces liberalizacije viznog režima, u skladu sa dogovorenim uslovima u okviru Akcionog plana o liberalizaciji viza. U međuvremenu, Savet podstiče Države članice na optimalnu upotrebu Sporazuma o viznim olakšicama.“