Pomirenje u regionu i bolje odnose doneće mladi – to je bila poruka iz Pariza pre šest godina kada su lideri Zapadnog Balkana stavili svoj potpis na sporazum kojim se osniva Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO).

Zamišljen kao prilika da se mladi iz regiona, a posebno Srbije i Albanije, bolje upoznaju i otkriju sve one stvari koje ih spajaju, RYCO je postao jedan od simbola regionalne saradnje. 

“RYCO je za šest godina uspeo da postane priznat i prepoznatljiv institucionalni mehanizam za regionalnu saradnju mladih, kako na lokalnom tako i na evropskom nivou. RYCO svakodnevno radi na unapređenju mobilnosti, otvara nove mogućnosti za učenje i druženje mladih i aktivno doprinosi društvenoj koheziji i pomirenju na prostoru Zapadnog Balkana”, kaže direktorka lokalne RYCO kancelarije u Beogradu Marija Bulat. 

Francuska i Nemačka kao uzor

RYCO je nastao po uzoru na Francusko-nemačku kancelariju za mlade koja je formirana nakon Drugog svetskog rata u procesu pomirenja Nemačke i Francuske.

Malo ko je pre šest godina verovao da regionalni projekat, koji podržavaju vlade u Beogradu, Skoplju, Podgorici, Prištini, Sarajevu i Tirani, može opstati i zaživeti. 

Jedan od glavnih ciljeva, koji je postavljen na samitu u Parizu 2016. godine, bio je da RYCO, kroz saradnju mladih, doprinese zbližavanju i otvaranju kanala saradnja između dve najmanje povezane zemlje regiona Zapadnog Balkana – Srbije i Albanije. 

“Iako je ideja RYCO začeta pre svega na inicijativu vlada Srbije i Albanije, mi u radu ne favorizujemo ovu bileteralu već se trudimo da mlade iz Srbije povezujemo sa mladima iz čitavog regiona. Ipak, sigurno da je jedan od najvećih pozitivnih efekata našeg rada otvaranje kanala komunikacije i saradnje koji nisu bili tradicionalno otvoreni. Mladi na Zapadnom Balkanu pre osnivanja RYCO nisu imali puno prilika da upoznaju jedni druge, naročito ne mladi iz manjih sredina”, navodi Bulat.

Poručuje i da je primetno da je došlo do značajnog unapređenja saradnje između organizacija za mlade Srbije i Albanije, naročito tokom 2022. godine u kojoj Tirana nosi titulu Evropske omladinske prestonice

RYCO je do sada podržao sto regionalnih projekata koji se odnose na razmenu mladih, oformio prvu volontersku šemu za mlade Zapadnog Balkana, ali i prvi regionalni inkubator za mlade socijalne preduzetnike

“Preko trideset hiljada mladih je direktno učestvovalo u našim programima, kao i preko tri hiljade onih koji rade sa mladima. Prošle godine smo pokrenuli program Superškole koji je u prvom ciklusu doneo 60 razmena srednjih škola iz regiona i potpuno novi pristup u radu sa ovim obrazovnim institucijama. Veoma smo ponosni i na činjenicu da radeći sa školama i lokalnim organizacijama dosežemo do mladih sa smanjenim mogućnostima koji u najvećem broju po prvi put učestvuju u programima razmena i upoznaju svoje vršnjake iz regiona”, objašnjava Bulat.

Stabilni razvoj u turbulentnom regionu

RYCO je od 2017. godine kao organizacija značajno porastao, pa je tako od trinaest zaposlenih na samom početku došao do njih pedeset troje. Sa brojem zaposlenih rastao je i budžet, pa tako danas RYCO na raspolaganju ima tri puta više sredstava nego na početku. 

Prvih godina jedini izvori finansiranja Regionalne kancelarije za saradnju mladih dolazili iz budžeta šest vlada, da bi danas spisak onih koji u tome učestvuju postao daleko širi. Neki od najvažnijih donatora su Evropska unija, ali i zemlje članice, poput Nemačke.

Ipak, razvoj nije išao uvek glatko i različiti faktori uticali su na rad ove organizacije. Poslednji u nizu – pandemija korona virusa.

“Politička dešavanja u regionu, naročito određene bilateralne tenzije, ali i unutrašnje promene sa kojima se vlade u ovom regionu suočavaju, predstavljaju izazov za naše funkcionisanje. Mi smo međuvladina organizacija i svaka promena se odražava na naš rad. Bez obzira na ovo, RYCO se trudi da regionalna saradnja mladih ostane visoko na listi prioriteta svih 6 vlada. Period pandemije nam je dodatno otežao rad jer su mobilnost, fizički susreti i okupljanja bili zabranjeni, a nama su to preduslovi za ostvarivanje misije. Ipak, uspeli smo da određene programe prilagodimo novonastalim okolnostima i zadržimo određeni stepen saradnje”, navodi direktorka lokalne kancelarije za Srbiju.

Dodaje da je prerano govoriti o tome da li je RYCO ispunio sva očekivanja, jer su u pitanju procesi koji traju decenijama i potrebno je mnogo strpljenja kako bi se načinila promena. 

“Region je prepun prilika za mlade i mladi mogu ostvariti svoje potencijale i ovde ukoliko su otvorenih shvatanja i spremni na saradnju. Granice ne postoje ukoliko smo ih izbrisali u našim glavama”, poruka je Marije Bulat.

Podseća i da je region opterećen prošlošću, tabuima, nerazumevanjem i podelama, ali da mladi ljudi žele mir, sigurnost, prilike i prostor za zajedničko delovanje i druženje.

Regionalna saradnja jedan je od prioriteta za Evropsku uniju u pristupnim pregovorima sa Srbijom. Podrška EU miru, pomirenju i dobrosusedskim odnosima u Srbiji dostigla je više od 300 miliona evra. Pomoć je usmerena na jačanje regionalne saradnje i stabilnosti, kao i rešavanje bilateralnih pitanja i nasleđa iz prošlosti.