Više informacija o konkursu “Evropa i ja” 2020/21 uskoro.