0

Odnos prema vakcinaciji u EU

Polemike u srpskoj javnosti o obaveznoj vakcinaciji dece, između onih koji su “za” i onih koji su “protiv”, dugo traju.…