Politički odnosi

Na samitu Evropskog saveta u Solunu, proces stabilizacije i pridruživanja (SAP) potvrđen je kao politika EU za Zapadni Balkan. Evropski savet je ovaj proces zvanično otvorio u oktobru 2004. godine. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) sa Srbijom potpisan je 2008. godine. 2009. godine ukinuta je viza za građane Srbije koji putuju u zemlje šengena, dok su tokom iste godine, Srbija se zvanično prijavila za članstvo u EU.

Članice EU su 2010. godine odlučile da započnu proces ratifikacije SSP-a. 2012. godine Evropski savet potvrdio je Srbiju kao zemlju kandidatkinju, a godinu dana kasnije usvojio je preporuku Komisije za otvaranje pregovora sa Srbijom. 2013. godine stupio je na snagu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Srbije.

Prva međuvladina konferencija EU i Srbije održana je u januaru 2014. godine, dok su u 2015. otvorena prva dva od 35 pregovaračkih poglavlja. Do 2020. godine otvoreno je 18 pregovaračkih poglavlja, a vlasti Srbije su najavile da će se proces nastaviti upotrebom nove metodologije dogovorene početkom te godine.

U 2018. godini, Evropska komisija je usvojila strategiju za „Kredibilnu perspektivu proširenja i pojačani angažman EU sa Zapadnim Balkanom“. Nakon ove strategije, održana su dva samita o ovoj temi, za vreme predsedništva Bugarske u 2018. i Hrvatske 2020. godine.

Srbija takođe učestvuje u programima prekogranične saradnje INTERREG. U periodu 2014-2020, Srbija učestvuje u osam programa prekogranične i transnacionalne saradnje: Mađarska i Srbija; Rumunija-Srbija; Bugarska-Srbija; Hrvatska-Srbija; Srbija i Bosna i Hercegovina; Srbija i Crna Gora; Jadransko-jonski transnacionalni program i Dunavski transnacionalni program.

Finansijski odnosi

Sa više od tri milijarde evra bespovratne pomoći u protekle dve decenije, Evropska unija je najveći donator u Srbiji i glavni je partner u zemlji u podršci razvoju i tekućim reformama. Dugogodišnja finansijska pomoć potrošena je na programe i projekte koji su podstakli razvoj i konkretne reforme, doprinoseći tako dobrobiti građana u mnogim oblastima.

Istorija partnerstva potiče iz marta 2001. godine putem CARDS-a ili pomoći Zajednice za obnovu, razvoj i stabilizacioni program. Godine 2006. program CARDS zamenio je Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) koji je trajao do 2013. godine. Nakon IPA, pokrenut je instrument IPA II koji će Srbiji doneti bespovratna sredstva u iznosu od 1,5 milijardi evra u periodu 2014-2020 (neke 200 miliona evra godišnje). IPA II program fokusiran je na ključna područja koja bi trebalo da olakšaju pripremu Srbije za njeno članstvo u Evropskoj uniji.

Svake godine Srbija i EU potpisuju IPA finansijski sporazum za projekte čija se realizacija planira u narednom periodu. Najnoviji, kao prvi deo IPA 2020, vredan je 70 miliona evra.

EU je Srbiji odobrila pomoć u vrednosti od 93 miliona evra u borbi protiv pandemije COVID 19. Takođe, uloga EU bila je veoma važna u ublažavanju posledica poplava 2014. godine. Srbija je najveći primalac donacija EU na Zapadnom Balkanu i jedna od najvećih u svetu.