Više informacija o otvorenim pozivima na vebsajtu eumogucnosti.rs.

Otvoreni pozivi Datum objavljivanja Datum zatvaranja

Delegacija Evropske uije u Republici Srbiji namerava da objavi nekoliko Javnih poziva za predloge projekata iz različitih oblasti.

Cilj ovog konkretnog poziva je podnošenje prijava kako bi se oformila lista spoljnih stručnjaka za evaluaciju projekata.

Stručnjaci bi trebalo da poseduju ekspertska znanja iz sledećih oblasti:

  • Vladavina prava (anti-korupcija, migracije, LGBTI);
  • Demokratija i ljudska prava;
  • Sloboda medija;
  • Informisanje i komunikacija;
  • Zaštita životne sredine i klimatske promene, biodiverzitet;
  • Lokalni i regionalni razvoj, socijalna preduzeća;
  • Kultura (kulturna baština, kulturne inicijative);
  • Održiva poljoprivreda i saradnja, urbanističko planiranje i mobilnost, zaštita potrošača;
  • Civilno društvo;
  • Socijalna inkluzija, javno i mentalno zdravlje, podrška najugroženijim ženama i muškarcima, devojkama i dečacima.

Detaljne informacije možete pronaći u ovom dokumentu.

Podnošenje prijava je do 5. jula 2024. godine do 15:00 po srednjoevropskom vremenu (CET), na engleskom jeziku putem elektronske pošte na sledeću adresu: DELEGATION-SERBIA-FCS@eeas.europa.eu

19. jun, 2024. 5. jul, 2024.