Misija Delegacije Evropske unije (EU) u Republici Srbiji je da obezbedi adekvatno predstavljanje EU u Srbiji, da promoviše i štiti vrednosti i interese EU i njenih država članica, kao i da nadgleda i podrži proces pristupanja Srbije EU, između ostalog uspešnim sprovođenjem programa pomoći EU.

Od decembra 2009, a u skladu sa Lisabonskim ugovorom, Delegacija nosi naziv Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji. Delegacija je u tom kontekstu preuzela vodeću ulogu među ambasadama država članica, naročito u oblastima koje padaju pod nadležnost EU, što se pre svega odnosi na trgovinu i spoljnu pomoć.

Uloga Delegacije u Srbiji je da:

  • Obezbedi predstavljanje Evropske unije u Srbiji;
  • Prati bilateralne odnose u oblasti političke, privredne, trgovinske i saradnje na planu pružanja spoljne pomoći (finansijske i tehničke);
  • Sprovodi politike EU u svim sektorima;
  • Promoviše i brani vrednosti i interese Evropske unije;
  • Zajedno sa državama članicama koordinira praćenje i podstiče sprovođenje procesa stabilizacije i pridruživanja;
  • Izveštava o svim pitanjima koja se tiču politika EU;
  • Održava i povećava vidljivost, poznavanje i razumevanje EU;
  • Obezbedi dugoročno programiranje pomoći i upravljanje programima i projektima koji su delegirani nacionalnim vlastima u okviru upravljanja spoljnom pomoći (fondovi IPA).