Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF), koji uključuje i sopstvenu platformu privatnog sektora Program za razvoj preduzeća i inovacija Zapadnog Balkana (WB EDIF), okuplja partnere na Zapadnom Balkanu, bilateralne donatore i međunarodne finansijske institucije s ciljem pružanja podrške razvoju te procesu pristupanja, kako regiona, tako i pojedinačnih zemalja.