Dan Evrope koji se održava 9. maja svake godine slavi mir i jedinstvo u Evropi. Ovaj datum obeležava godišnjicu istorijske ‘Šumanove deklaracije’ koja je iznela njegovu ideju o novom obliku političke saradnje u Evropi, koja bi rat među evropskim nacijama učinila nezamislivim. Šumanov predlog se smatra početkom onoga što je sada Evropska unija.