ZAŠTITA ŽIVOTNE
SREDINE

KULTURA

POLJOPRIVREDA
I HRANA

SAOBRAĆAJ

VLADAVINA
PRAVA

JAVNA
UPRAVA

PROJEKTI
HORIZONTALNE AKTIVNOSTI

UPRAVLJANJE
MIGRACIJAMA

ZAŠTITA
ZDRAVLJA

DEMOKRATIJA I
LJUDSKA PRAVA

OBRAZOVANJE

NAUKA
I INOVACIJE

MLADI I SPORT

RADNA MESTA I
EKONOMSKI RAZVOJ

CIVILNA
ZAŠTITA

DRUŠTVENO
UKLJUČIVANJE

MIR, POMIRENJE I
DOBROSUSEDSKI ODNOSI

ENERGETIKA