Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori2020-09-13T20:47:38+02:00
Da li na konkurs mogu da se prijave i studenti?2020-09-13T20:55:38+02:00

Nažalost ne, konkurs je otvoren samo za srednje škole i srednjoškolce i srednjoškolke.

Da li na konkurs mogu da se prijave i učenici osnovnih škola?2020-09-13T20:56:45+02:00

Nažalost ne, konkurs je otvoren samo za srednje škole i srednjoškolce i srednjoškolke.

Da li tema rada mora da glasi istovetno kao tematska celina kojoj pripada rad?2020-09-13T20:57:59+02:00

Tema rada ne mora da glasi istovetno kao tematska celina kojoj pripada rad. Na primer, rad koji odgovara na tematsku celinu “EU i ja” ne mora da glasi tako već u skladu sa specifičnom temom koju obrađuje – na primer “EU u moj gradu”, “Moje mišljenje o EU”, “Zašto je meni EU važna” i slično.

Da li tim u okviru grupne kategorije tim mogu da čine dva učenika?2020-09-28T10:14:48+02:00

U okviru grupne kategorije, svaki tim čine troje učenika i učenica iz iste srednje škole (ne moraju da budu u istom razredu i odeljenju).

Da li ćemo dobiti štampanu verziju publikacije?2020-09-14T15:52:07+02:00

Štampane verzije publikacije dostupne su u školskim bibliotekama, kao i u bibliotekama koje su deo EUTEKA mreže. Takođe, onlajn verziju publikacije možete preuzeti OVDE.

Da li strip može da se radi grupno, u formi likovnog rada?2020-09-28T10:13:43+02:00

Nažalost, s obzirom na to da je ova kategorija individualna kategorija rad može poslati samo jedan učenik/ca.

Da li timski rad mogu da podnesu učenici iz različite srednje škole?2020-09-14T15:54:12+02:00

Nažalost, ne. Ukoliko se rad podnosi timski učenici koji čine tim moraju da pohađaju istu srednju školu (razred i odeljenje nije važno).

Ko sve može da bude mentor radova?2020-09-28T10:12:09+02:00

Mentor odnosno mentorka učeničkih radova na konkurs, bilo da su u pitanju individualni ili grupni radovi, može da bude isključivo nastavnik odnosno nastavnica iz iste srednje škole koju pohađa učenik/ci koji podnose rad. Jedan nastavnik može da bude mentor jednom timu u okviru kategorije, ali može biti prijavljen u više kategorija.

Na kom jeziku treba da bude rad?2020-09-28T10:16:30+02:00

Rad mora biti na srpskom jeziku. Ukoliko je priroda rada multijezična, očekuje se da se rad predstavi i na srpskom jeziku i jeziku koji ste izabrali.

Da li je određena tehnika i forma likovnih radova?2020-09-14T16:18:57+02:00

Ove godine, moguće je konkurisati samo sa radovima koji su stripovi ili karikature.

Da li je ograničen broj radova koji se može poslati iz jedne srednje škole?2020-09-14T18:24:03+02:00

Da, jedan rad u svakoj kategoriji može biti iz jedne škole.

Da li je ograničen broj radova koji jedan mentor može da mentoriše?2020-09-14T18:24:52+02:00

Odobrani mentor može da bude mentor samo jednom timu/radu po kategoriji. Isti mentor može biti mentor u različitim kategorijama.

Da li se plaća kotizacija?2020-09-14T18:27:24+02:00

Ne, učešće na konkursu je potpuno besplatno.

Da li jedan ili više profesora/ki mogu da budu mentori?2020-09-14T18:28:17+02:00

Ne, samo jedan profesor može da bude mentor.

Da li i mentor/ka ide na nagradno putovanje sa timom koji vodi?2020-09-14T21:39:03+02:00

Da, pored nagrađenog pojedinca/ke odnosno tima na nagradno putovanje ide i mentor/ka nagrađenog rada.

Koliko će učenika/timova biti nagrađeno?2020-09-28T11:31:27+02:00

Ukupno će biti nagrađeno 15 radova, odnosno u svakoj od 5 kategorija po 3 rada.

U slučaju nedovoljnog broja radova u jednoj kategoriji, Delegacija EU u Srbiji zadržava pravo da dodeli više nagrada u drugoj kategoriji.

Da li više timova iz iste srednje škole može da budu nagrađeno?2020-09-28T11:32:44+02:00

Da, više timova iz iste škole može da bude nagrađeno, ali u jednoj kategoriji ne mogu biti nagrađena dva tima iz iste škole.

Dakle, ukoliko dva tima iz iste škole budu najbolji u foto i multimedia kategoriji, nagradno putovanje osvajaju oba tima.

Kada će biti objavljeni rezultati konkursa?2020-09-28T11:33:40+02:00

Rezultati takmičenja će biti objavljeni do kraja januara 2021. godine na sajtu www.evropskidnevnik.rs, a svi prijavljeni učenici i učenice i timovi, koji su učestvovali na konkursu će biti obavešteni putem imejla o ishodu konkursa.

Da li će biti prihvaćeni radovi koji stignu nakon roka?2020-09-28T12:43:08+02:00

Radovi koji stignu nakon roka neće biti prihvaćeni.

Da li rad može biti poslat i poštom ili dostavljen lično?2020-10-12T15:15:36+02:00

Svi radovi se moraju predati elektronski, na sajtu evropskidnevnik.rs.

Koji su glavni kriterijumi u oceni radova?2020-09-14T21:47:06+02:00

Glavni kriterijumi su sledeći: odgovor na teme konkursa odnosno usklađenost sa publikacijom Evropski dnevnik, jasnost i razumljivost, stil, kreativnost, inovativnost i ukazivanje na određeni problem/kritičko promišljanje.

Koje su sve teme konkursa?2020-10-12T15:18:42+02:00

Ovogodišnje teme nagradnog konkursa su teme obrađene u publikaciji „Evropski dnevnik“ i to:

EU i Srbija
• EU u tvom svakodnevnom životu
• Mitovi o EU
• Ljudska prava
• Životna sredina i klimatske promene

Više informacija o temama možete pronaći u Uputstvu za podnošenje radova na nagradni konkurs.

Više o publikaciji možete pročitati ovde.

Šta podrazumeva multimedijalni rad?2020-10-07T12:51:29+02:00

U okviru multimedijalne forme, potrebno je poslati sajtove ili aplikacije za mobilne telefone, koje se podnose timski.

Šta podrazumeva foto reportažu odnosno foto-rad?2020-09-14T21:50:20+02:00

Foto reportaže ili foto-radovi predstavljaju sve vidove foto radova koji se podnose individualno. Dakle, to može biti jedna fotografija, foto radovi ili pak foto reportaže sa propratnim tekstom.

Šta podrazumeva likovni rad?2020-09-14T21:51:02+02:00

Likovni radovi su svi radovi likovne forme koji se podnose individualno. Likovni radovi se, za razliku od ostalih radova koji se podnose u onlajn formi, podnose isključivo slanjem poštom na naznačenu adresu u pozivu konkursa.

Šta podrazumeva literarni rad?2020-09-14T21:51:48+02:00

Literarni pisani radovi su svi radovi koje učenik/učenica podnose individualno i predstavljaju bilo koju pisanu formu rada. Dakle, sastav, proza, poezija, vest, članak i slično.

Da li iz jedne škole može da se prijavi više timova/radova?2020-09-14T21:52:27+02:00

Da, svaka škola može da prijavi više timova. Broj nije ograničen.

Da li mentor može da mentoriše više učenika odnosno timova?2020-09-14T21:53:53+02:00

Odabrani mentor ima mogućnost da mentoriše više učenika ili timova u više kategorija. Više o ulozi mentora/mentorke i mentorskom odnosu možete pronaći u Uputstvu za podnošenje radova na nagradni konkurs.

Ko sve može da bude mentor/mentorka?2020-09-14T21:54:49+02:00

Mentor/ka može da bude osoba zaposlena u istoj srednjoj školi kao i učenik/učenica odnosno tim koji podnosi rad – dakle profesor/profesorka, pedagog/pedagoškinja ili školski psiholog/psihološkinja. Više o ulozi mentora/mentorke i mentorskom odnosu možete pronaći u Uputstvu za podnošenje radova na nagradni konkurs.

Da li tim mora da ima mentora/mentorku da bi učestvovao na konkursu?2020-09-14T21:55:31+02:00

Svaki rad bilo individualni ili timski mora pored učenika i/ili učenice da bude delo i mentora/mentorke koji mora da bude osoba zaposlena u istoj srednjoj školi.

Da li učenici koji žele da apliciraju moraju da budu iz iste srednje škole?2020-09-14T21:56:10+02:00

Da, tim moraju činiti učenici, učenice i mentor/ka iz iste srednje škole.

Koliko članova treba da ima tim?2020-09-14T21:57:03+02:00

Rad koji se podnosi timski treba da podnese tim koji je neophodno da čini minimum tri učenika/učenice iz iste srednje škole. U slučaju osvajanja nagrade, tim koji ima više od tri člana/ice, nominuje troje predstavnika/ca za nagradno putovanje.

U okviru kojih kategorija možemo podneti timski rad?2020-09-14T21:58:02+02:00

Radovi se podnose isključivo timski u kategoriji multimedijalnih formi.

U okviru kojih kategorija mogu podneti individualni rad?2020-09-14T21:59:09+02:00

Radovi se podnose isključivo individualno u kategorijama literarnih radova, likovnih radova i foto radova i foto-reportaža.

Koje kategorije postoje na konkursu?2020-10-12T15:14:15+02:00

Postoji 5 kategorija i to:

  1. Fotografija
  2. Blog
  3. Strip/karikatura
  4. Video
  5. Multimedia (izrada sajtova ili aplikacija)

Više informacija o kategorijama možete pronaći u Uputstvu za podnošenje radova na nagradni konkurs.

Da li na konkursu mogu da učestvuju škole i učenici/e koji su već nagrađivani u okviru prethodnih konkursa (Evropski dnevnik 2019/2020)?2020-10-02T11:45:35+02:00

Samo učenici/e koji su nagrađivani/e u prethodnom ciklusu nagradnog konkursa (2019/20) nemaju pravo učešća na ovom konkursu, a škole kao i mentori koji su učestvovali u prethodnim ciklusima mogu prijaviti učešće drugih učesnika/ca i/ili timova.

Go to Top