EU pruža podršku ekonomskom razvoju Srbije osnaživanjem privatnog sektora, posebno malih i srednjih preduzeća,koja su ključna za postizanje privrednog rasta i otvaranja novih radnih mesta. Projekti koje EU finansira u Srbiji podstiču otvaranje novih radnih mesta, kao i ekonomski i tehnološki napredak, što sve zajedno doprinosi boljem privrednom okruženju.

Cilj finansijske podrške EU je unapređenje konkurentnosti srpske privrede, koje će rezultirati održivim rastom standarda građana Srbije.

Ko ima pravo na finansiranje iz fondova EU?

Finansijska sredstva EU dostupna su za sve vrste preduzeća bilo koje veličine u bilo kom sektoru, uključujući preduzetnike, novoosnovana preduzeća, mikro, mala i srednja preduzeća, kao i za velika preduzeća. Dostupan je širok asortiman usluga finansiranja: bespovratna sredstva, zajmovi, mikrofinansiranje, jemstvo i preduzetnički kapital. Program savetodavne podrške dostupan je kako bi se malim i srednjim preduzećima u Srbiji omogućio pristup visokokvalitetnim lokalnim i međunarodnim savetodavnim uslugama. Pored toga, novi i ambiciozni preduzetnici imaju priliku da uče od iskusnih preduzetnika koji vode mala preduzeća širom Evrope, kroz programa razmene Erazmus za mlade preduzetnike.

Kako funkcioniše?

Kada su u pitanju bespovratna sredstva, preduzeća se prijavljuju  za odgovarajuće projekte koji se bave bespovratnim sredstvima za mala i srednja preduzeća.

Zahvaljujući podršci EU, lokalne finansijske institucije mogu odobriti dodatna finansijska sredstva preduzećima, poput zajma ili jemstva. Ova odluka je na lokalnim finansijskim institucijama poput banaka ili kompanija koje se bave investiranjem sa rizičnim kapitalom. Ove finansijske institucije određuju tačne uslove finansiranja – iznos, trajanje, kamatne stope i naknade.

Većina preduzeća se oslanja na zajmove banaka za eksterno finansiranje. Malim i srednjim preduzećima može biti teško da dobiju zajam, naročito ukoliko nemaju sredstvo obezbeđenja ili su novoosnovani i nemaju dugu kreditnu istoriju.

Svako preduzeće ima pravo na povratne informacije od banke u vezi sa odlukom o kreditu. Ovo može pomoći preduzećima da razumeju finansijsku poziciju i poboljšaju šanse da u budućnosti dobiju finansiranje.

Mala i srednja preduzeća i firme iz Srbije se mogu prijaviti za finansiranje iz nekoliko projekata i programa. Razni finansijski instrumenti dostupni su i kroz regionalni program WB EDIF – “EU za Srbiju – finansiranje MSP”, Evropsku investicionu banku i Evropsku banku za obnovu i razvoj, koja malim i srednjim preduzećima pruža savetodavnu pomoć.

Inovacioni fond

Od početka rada Inovacionog fonda 2011. godine, pomoć Evropske unije igra izuzetno važnu ulogu u obezbeđivanju sredstava za finansiranje inovacija u Srbiji i promovisanje saradnje između istraživačke zajednice i privatnog sektora u ranoj fazi i u rastu programa Fonda. Uz ovu pomoć, Inovacioni fond se pozicionirao kao lider u olakšavanju ulaska na EU i globalno tržište i kao neophodni faktor u podsticanju nacionalne integracije u ekosistem inovacija EU.

EU program za lokalni razvoj – EU PRO PLUS

EU program za lokalni razvoj – EU PRO Plus ima za cilj uspostavljanje uravnoteženijeg društveno-ekonomskog razvoja 99 lokalnih uprava u dva regiona: u Šumadiji i zapadnoj Srbiji te južnoj i istočnoj Srbiji. Program će unaprediti upravljanje teritorijalnim razvojem, podržati privredni rast i unaprediti društvenu infrastrukturu i društvenu koheziju.

Instrument za razvoj preduzeća i inovacija na Zapadnom Balkanu: – WB EDIF

Instrument za razvoj preduzeća i inovacija na Zapadnom Balkanu (WB EDIF) koji finansira EU, ima za cilj lakši pristup finansijskim sredstvima za mala i srednja preduzeća u zemljama Zapadnog Balkana. WB EDIF pruža prilagođenu finansijsku podršku i savete od početne faze koncipiranja do osnivanja preduzeća, ekspanzije i daljeg poslovanja.

EU za Srbiju – EBRD savetodavna podrška malim i srednjim preduzećima

Projekat pruža srpskim kompanijama neophodne veštine da budu inovativne, privuku finansijere, steknu relevantnu stručnost i postanu poslovni lideri u cilju povećanja konkurentnosti i produktivnosti privatnog sektora u Srbiji. Program takođe pruža obuku za interno zaposlene konsultante kako bi poboljšali svoje savetodavne usluge.

Evropski program razmene preduzetnika

Erazmus za mlade preduzetnike je program prekogranične razmene koji novim ili ambicioznim preduzetnicima daje priliku da uče od iskusnih preduzetnika koji vode mala preduzeća u Evropi. Razmena iskustva odvija se tokom boravka sa iskusnim preduzetnikom, što novom preduzetniku pomaže da stekne veštine potrebne za vođenje male firme.

Horizont Evropa

Horizont Evropa je okvirni program EU za istraživanje i inovacije koji traje od 2021. do 2027. godine. Istraživanje i inovacije pružaju nova znanja i inovativna rešenja za prevazilaženje naših društvenih, ekoloških i ekonomskih izazova. Horizont Evropa podržava revolucionarne inovacije i pomaže u stvaranju novih usluga i otvaranju novih tržišta. Cilj programa Horizont Evropa je da podstakne rast, trgovinu i investicije i da ostvari značajan društveni i ekološki uticaj.

Program Evropske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI)

Kroz program EaSI, EU podržava akcije u dva tematska dela: mikrokreditiranje i mikrozajmove za ranjive grupe i mikro preduzeća i socijalno preduzetništvo. Mikro preduzeća su preduzeća koja zapošljavaju manje od 10 ljudi.

Evropska investiciona banka (EIB)

Finansiranje privatnog sektora jedan je od prioritetnih ciljeva EIB-a. Samo tokom protekle decenije, Evropska investiciona banka uložila je oko 3,5 milijardi evra u mala i srednja preduzeća na Zapadnom Balkanu. To čini banku Evropske unije jednom od vodećih međunarodnih zajmodavaca malim i srednjim preduzećima u regionu. Svojim finansiranjem EIB pomaže malim i srednjim preduzećima da realizuju svoje investicione i proizvodne planove, uspostave i prošire kanale distribucije, sprovedu istraživačko-razvojne i inovacione aktivnosti.