Delegacija Evropske unije u Srbiji pokreće kampanju o EU podršci sektoru Radna mesta i ekonomski razvoj – #EUzaBiznis. Kampanja je u skladu sa krovnim sloganom #EUzaTebe.

Cilj kampanje je da se javnost u Srbiji upozna sa podrškom koju EU pruža ekonomskom razvoju Srbije osnaživanjem privatnog sektora, posebno malih i srednjih preduzeća, koja su ključna za postizanje privrednog rasta i otvaranja novih radnih mesta. 

Tokom kampanje, upoznaćete se sa uspešnim pričama preduzeća podržanih EU sredstvima,  kao i sadašnje i buduće mogućnosti za finansiranje u ovoj oblasti.

Serijali Moja inovacija Moja preduzetnička priča prikazuju kompanije koje su iskoristile grantove Evropske unije za unapređenje svog poslovanja i kreiranje inovacija. Serijal Moja inovacija prikazuje kako kompanije iz Srbije mogu da doprinesu tehnološkom razvoju svojim izumima i kako je to doprinelo njihovom razvoju. Moja preduzetnička priča govori o preduzetnicima iz više gradova iz južne i istočne Srbije, koji su unapredili i povećali proizvodnju uz pomoć sredstava EU.

Između ostalog, EU pomaže srpskoj ekonomiji da poveća broj radnih mesta i ubrza rast, time što promoviše projekte koji povećavaju konkurentnost, ubrzavaju prilagođavanje strukturnim promenama, podstiču povoljno poslovno okruženje, povećavaju domaće i strane investicije i poboljšavaju celokupno poslovno okruženje.

Evropska unija je najveći donator i najvažniji trgovinski partner Srbije, a kompanije iz EU najveći investitori u srpsku privredu. Podrška Evropske unije razvoju ekonomije i konkurentnosti u Srbiji vredna je više od 200 miliona evra za period od 2001. do danas. Ukidanje trgovinskih barijera, investicije iz zemalja članicama i projekti koji imaju za cilj da povećaju konkuretnost preduzeća, doprineli su rastu broja radnih mesta i ekonomskom razvoju Srbije. 

Mala i srednja preduzeća, kao i kompanije iz Srbije mogu da konkurišu za finansijska sredstva putem nekoliko projekata i programa, kao što su COSME, Horizont, EUPRO, Inovacioni fond. Brojni finansijski instrumenti za mala i srednja preduzeća dostupni su i kroz program regionalni WB EDIF, Evropsku investicionu banku (EIB) i Evropsku banku za obnovu i razvoj (EBRD).