Pitanja i odgovori2020-09-13T20:47:38+02:00
Da li na konkurs mogu da se prijave i studenti?2020-09-13T20:55:38+02:00

Nažalost ne, konkurs je otvoren samo za srednje škole i srednjoškolce i srednjoškolke.

Da li na konkurs mogu da se prijave i učenici osnovnih škola?2020-09-13T20:56:45+02:00

Nažalost ne, konkurs je otvoren samo za srednje škole i srednjoškolce i srednjoškolke.

Da li tema rada mora da glasi istovetno kao tematska celina kojoj pripada rad?2020-09-13T20:57:59+02:00

Tema rada ne mora da glasi istovetno kao tematska celina kojoj pripada rad. Na primer, rad koji odgovara na tematsku celinu “EU i ja” ne mora da glasi tako već u skladu sa specifičnom temom koju obrađuje – na primer “EU u moj gradu”, “Moje mišljenje o EU”, “Zašto je meni EU važna” i slično.

Da li tim u okviru grupne kategorije tim mogu da čine dva učenika?2020-09-28T10:14:48+02:00

U okviru grupne kategorije, svaki tim čine troje učenika i učenica iz iste srednje škole (ne moraju da budu u istom razredu i odeljenju).

Da li ćemo dobiti štampanu verziju publikacije?2021-01-18T17:55:15+02:00

Štampane verzije publikacije dostupne su u školskim bibliotekama, kao i u bibliotekama koje su deo EUTEKA mreže. Takođe, onlajn verziju publikacije možete preuzeti OVDE.

Da li timski rad mogu da podnesu učenici iz različite srednje škole?2020-09-14T15:54:12+02:00

Nažalost, ne. Ukoliko se rad podnosi timski učenici koji čine tim moraju da pohađaju istu srednju školu (razred i odeljenje nije važno).

Ko sve može da bude mentor radova?2020-09-28T10:12:09+02:00

Mentor odnosno mentorka učeničkih radova na konkurs, bilo da su u pitanju individualni ili grupni radovi, može da bude isključivo nastavnik odnosno nastavnica iz iste srednje škole koju pohađa učenik/ci koji podnose rad. Jedan nastavnik može da bude mentor jednom timu u okviru kategorije, ali može biti prijavljen u više kategorija.

Na kom jeziku bi trebalo da bude rad?2021-01-18T17:55:50+02:00

Rad mora biti na srpskom jeziku.

Da li je ograničen broj radova koji se može poslati iz jedne srednje škole?2020-09-14T18:24:03+02:00

Da, jedan rad u svakoj kategoriji može biti iz jedne škole.

Da li je ograničen broj radova koji jedan mentor može da mentoriše?2020-09-14T18:24:52+02:00

Odobrani mentor može da bude mentor samo jednom timu/radu po kategoriji. Isti mentor može biti mentor u različitim kategorijama.

Da li se plaća kotizacija?2020-09-14T18:27:24+02:00

Ne, učešće na konkursu je potpuno besplatno.

Da li jedan ili više profesora/ki mogu da budu mentori?2020-09-14T18:28:17+02:00

Ne, samo jedan profesor može da bude mentor.

Da li i mentor/ka ide na nagradno putovanje sa timom koji vodi?2020-09-14T21:39:03+02:00

Da, pored nagrađenog pojedinca/ke odnosno tima na nagradno putovanje ide i mentor/ka nagrađenog rada.

Koliko će učenika/timova biti nagrađeno?2020-09-28T11:31:27+02:00

Ukupno će biti nagrađeno 15 radova, odnosno u svakoj od 5 kategorija po 3 rada.

U slučaju nedovoljnog broja radova u jednoj kategoriji, Delegacija EU u Srbiji zadržava pravo da dodeli više nagrada u drugoj kategoriji.

Da li više timova iz iste srednje škole može da budu nagrađeno?2020-09-28T11:32:44+02:00

Da, više timova iz iste škole može da bude nagrađeno, ali u jednoj kategoriji ne mogu biti nagrađena dva tima iz iste škole.

Dakle, ukoliko dva tima iz iste škole budu najbolji u foto i multimedia kategoriji, nagradno putovanje osvajaju oba tima.

Kada će biti objavljeni rezultati konkursa?2021-01-18T17:52:12+02:00

Rezultati takmičenja će biti objavljeni do 15. marta 2021. godine na sajtu www.evropskidnevnik.rs, a svi prijavljeni učenici i učenice i timovi, koji su učestvovali na konkursu će biti obavešteni putem imejla o ishodu konkursa.

Da li će biti prihvaćeni radovi koji stignu nakon roka?2021-01-18T17:54:25+02:00

Radovi koji stignu nakon roka (15. februara 2021. godine) neće biti prihvaćeni.

Da li rad može biti poslat i poštom ili dostavljen lično?2020-10-12T15:15:36+02:00

Svi radovi se moraju predati elektronski, na sajtu evropskidnevnik.rs.

Koji su glavni kriterijumi u oceni radova?2020-09-14T21:47:06+02:00

Glavni kriterijumi su sledeći: odgovor na teme konkursa odnosno usklađenost sa publikacijom Evropski dnevnik, jasnost i razumljivost, stil, kreativnost, inovativnost i ukazivanje na određeni problem/kritičko promišljanje.

Koje su sve teme konkursa?2020-10-12T15:18:42+02:00

Ovogodišnje teme nagradnog konkursa su teme obrađene u publikaciji „Evropski dnevnik“ i to:

EU i Srbija
• EU u tvom svakodnevnom životu
• Mitovi o EU
• Ljudska prava
• Životna sredina i klimatske promene

Više informacija o temama možete pronaći u Uputstvu za podnošenje radova na nagradni konkurs.

Više o publikaciji možete pročitati ovde.

Šta podrazumeva multimedijalni rad?2020-10-07T12:51:29+02:00

U okviru multimedijalne forme, potrebno je poslati sajtove ili aplikacije za mobilne telefone, koje se podnose timski.

Šta podrazumeva foto reportažu odnosno foto-rad?2020-09-14T21:50:20+02:00

Foto reportaže ili foto-radovi predstavljaju sve vidove foto radova koji se podnose individualno. Dakle, to može biti jedna fotografija, foto radovi ili pak foto reportaže sa propratnim tekstom.

Da li mentor može da mentoriše više učenika odnosno timova?2020-09-14T21:53:53+02:00

Odabrani mentor ima mogućnost da mentoriše više učenika ili timova u više kategorija. Više o ulozi mentora/mentorke i mentorskom odnosu možete pronaći u Uputstvu za podnošenje radova na nagradni konkurs.

Da li tim mora da ima mentora/mentorku da bi učestvovao na konkursu?2020-09-14T21:55:31+02:00

Svaki rad bilo individualni ili timski mora pored učenika i/ili učenice da bude delo i mentora/mentorke koji mora da bude osoba zaposlena u istoj srednjoj školi.

Da li učenici koji žele da apliciraju moraju da budu iz iste srednje škole?2020-09-14T21:56:10+02:00

Da, tim moraju činiti učenici, učenice i mentor/ka iz iste srednje škole.

Koliko članova treba da ima tim?2021-01-18T17:27:47+02:00

Rad koji se podnosi timski treba da podnese tim koji je neophodno da čini tri učenika/učenice iz iste srednje škole.

U okviru kojih kategorija možemo podneti timski rad?2021-01-18T17:51:38+02:00

Radovi se podnose isključivo timski u kategoriji video i multimedijalnih formi.

U okviru kojih kategorija mogu podneti individualni rad?2021-01-18T17:25:41+02:00

Radovi se podnose isključivo individualno u kategorijama fotografija, blog i strip/karikatura.

Da li na konkursu mogu da učestvuju škole i učenici/e koji su već nagrađivani u okviru prethodnih konkursa (Evropski dnevnik 2019/2020)?2020-10-02T11:45:35+02:00

Samo učenici/e koji su nagrađivani/e u prethodnom ciklusu nagradnog konkursa (2019/20) nemaju pravo učešća na ovom konkursu, a škole kao i mentori koji su učestvovali u prethodnim ciklusima mogu prijaviti učešće drugih učesnika/ca i/ili timova.

Go to Top