Pitanja i odgovori2020-09-13T20:47:38+02:00
Da li na konkurs mogu da se prijave i studenti?2020-09-13T20:55:38+02:00

Nažalost ne, konkurs je otvoren samo za srednje škole i srednjoškolce i srednjoškolke.

Da li na konkurs mogu da se prijave i učenici osnovnih škola?2020-09-13T20:56:45+02:00

Nažalost ne, konkurs je otvoren samo za srednje škole i srednjoškolce i srednjoškolke.

Da li tema rada mora da glasi istovetno kao tematska celina kojoj pripada rad?2021-11-08T10:19:36+02:00

Tema rada ne mora da glasi istovetno kao tematska celina kojoj pripada rad. Na primer, rad koji odgovara na tematsku celinu “EU i ja” ne mora da glasi tako već u skladu sa specifičnom temom koju obrađuje – na primer “EU u mom gradu”, “Moje mišljenje o EU”, “Zašto je meni EU važna” i slično.

Da li tim u okviru grupne kategorije mogu da čine dva učenika?2021-11-08T10:21:02+02:00

U okviru grupne kategorije, svaki tim čine troje učenika i učenica iz iste srednje škole (ne moraju da budu u istom razredu i odeljenju).

Da li ćemo dobiti štampanu verziju publikacije?2021-11-08T10:23:32+02:00

Štampane verzije publikacije dostupne su u školskim bibliotekama, a vaš primerak možete poručiti slanjem emaila na evropskidnevnik@euinfo.rs. Takođe, onlajn verziju publikacije možete preuzeti OVDE.

Da li timski rad mogu da podnesu učenici iz različite srednje škole?2020-09-14T15:54:12+02:00

Nažalost, ne. Ukoliko se rad podnosi timski učenici koji čine tim moraju da pohađaju istu srednju školu (razred i odeljenje nije važno).

Ko sve može da bude mentor radova?2020-09-28T10:12:09+02:00

Mentor odnosno mentorka učeničkih radova na konkurs, bilo da su u pitanju individualni ili grupni radovi, može da bude isključivo nastavnik odnosno nastavnica iz iste srednje škole koju pohađa učenik/ci koji podnose rad. Jedan nastavnik može da bude mentor jednom timu u okviru kategorije, ali može biti prijavljen u više kategorija.

Na kom jeziku bi trebalo da bude rad?2021-01-18T17:55:50+02:00

Rad mora biti na srpskom jeziku.

Da li je ograničen broj radova koji se može poslati iz jedne srednje škole?2021-11-08T10:42:49+02:00

Ne, svaka škola može poslati neograničen broj radova.

Da li je ograničen broj radova koji jedan mentor može da mentoriše?2020-09-14T18:24:52+02:00

Odobrani mentor može da bude mentor samo jednom timu/radu po kategoriji. Isti mentor može biti mentor u različitim kategorijama.

Da li se plaća kotizacija?2020-09-14T18:27:24+02:00

Ne, učešće na konkursu je potpuno besplatno.

Da li jedan ili više profesora/ki mogu da budu mentori?2020-09-14T18:28:17+02:00

Ne, samo jedan profesor može da bude mentor.

Da li i mentor/ka ide na nagradno putovanje sa timom koji vodi?2020-09-14T21:39:03+02:00

Da, pored nagrađenog pojedinca/ke odnosno tima na nagradno putovanje ide i mentor/ka nagrađenog rada.

Koliko će učenika/timova biti nagrađeno?2020-09-28T11:31:27+02:00

Ukupno će biti nagrađeno 15 radova, odnosno u svakoj od 5 kategorija po 3 rada.

U slučaju nedovoljnog broja radova u jednoj kategoriji, Delegacija EU u Srbiji zadržava pravo da dodeli više nagrada u drugoj kategoriji.

Da li više timova iz iste srednje škole može da bude nagrađeno?2021-11-08T11:10:50+02:00

Da, više timova iz iste škole može da bude nagrađeno, ali u jednoj kategoriji ne mogu biti nagrađena dva tima iz iste škole.

Dakle, ukoliko dva tima iz iste škole budu najbolji u foto i multimedia kategoriji, nagradno putovanje osvajaju oba tima.

Kada će biti objavljeni rezultati konkursa?2022-01-31T20:09:41+02:00

Rezultati takmičenja će biti objavljeni u drugoj polovini marta 2022. godine na sajtu www.evropskidnevnik.rs, a svi prijavljeni učenici i učenice i timovi, koji su učestvovali na konkursu će biti obavešteni putem imejla o ishodu konkursa.

Da li će biti prihvaćeni radovi koji stignu nakon roka?2022-01-31T20:10:59+02:00

Radovi koji stignu nakon roka (21. februara 2022. godine) neće biti prihvaćeni.

Da li rad može biti poslat i poštom ili dostavljen lično?2020-10-12T15:15:36+02:00

Svi radovi se moraju predati elektronski, na sajtu evropskidnevnik.rs.

Koji su glavni kriterijumi u oceni radova?2020-09-14T21:47:06+02:00

Glavni kriterijumi su sledeći: odgovor na teme konkursa odnosno usklađenost sa publikacijom Evropski dnevnik, jasnost i razumljivost, stil, kreativnost, inovativnost i ukazivanje na određeni problem/kritičko promišljanje.

Koje su sve teme konkursa?2021-11-08T11:39:43+02:00

Ovogodišnje teme nagradnog konkursa su teme obrađene u publikaciji „Evropski dnevnik“ i to:

  • ЕУ и Србија
  • ЕУ у мом свакодневном животу
  • Митови о ЕУ
  • Људска права- моја права
  • Животна средина и климатске промене су важне

Više informacija o temama možete pronaći u Uputstvu za podnošenje radova na nagradni konkurs.

Više o publikaciji možete pročitati ovde.

Šta podrazumeva multimedijalni rad?2021-11-08T11:41:50+02:00

U okviru multimedijalne forme, potrebno je poslati animacije ili aplikacije za mobilne telefone, koje se podnose timski.

Šta podrazumeva foto rad?2021-11-08T11:45:21+02:00

Foto radovi predstavljaju sve vidove fotografske umetnosti i podnose se individualno.

Šta podrazumeva angažovan umetnički rad?2021-11-08T11:50:02+02:00

Angažovan umetnički rad podrazumeva umetničku instalaciju u prostoru (skulptura, ready-made objekat, asemblaž, kolaž, mural/grafit, interaktivna instalacija u prostoru) čija je poruka podizanje svesti o aktuelnim socijanim temama.

Da li tim mora da ima mentora/mentorku da bi učestvovao na konkursu?2020-09-14T21:55:31+02:00

Svaki rad bilo individualni ili timski mora pored učenika i/ili učenice da bude delo i mentora/mentorke koji mora da bude osoba zaposlena u istoj srednjoj školi.

Da li učenici koji žele da apliciraju moraju da budu iz iste srednje škole?2020-09-14T21:56:10+02:00

Da, tim moraju činiti učenici, učenice i mentor/ka iz iste srednje škole.

Koliko članova treba da ima tim?2021-01-18T17:27:47+02:00

Rad koji se podnosi timski treba da podnese tim koji je neophodno da čini tri učenika/učenice iz iste srednje škole.

U okviru kojih kategorija možemo podneti timski rad?2021-11-08T11:55:29+02:00

Radovi se podnose isključivo timski u kategorijama video, angažovan umetnički rad i multimedijalni formt.

U okviru kojih kategorija mogu podneti individualni rad?2021-11-08T11:53:48+02:00

Radovi se podnose isključivo individualno u kategorijama fotografije i bloga.

Da li na konkursu mogu da učestvuju škole i učenici/e koji su već nagrađivani u okviru prethodnih konkursa (Evropski dnevnik 2020/2021)?2021-11-08T11:52:11+02:00

Samo učenici/e koji su nagrađivani/e u prethodnom ciklusu nagradnog konkursa (2020/21) nemaju pravo učešća na ovom konkursu, a škole kao i mentori koji su učestvovali u prethodnim ciklusima mogu prijaviti učešće drugih učesnika/ca i/ili timova.

Go to Top