Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji vas poziva da se prijavite na novi nagradni konkurs za kreativne i inovativne radove.

Pred vama se nalazi Uputstvo za podnošenje radova na nagradni konkurs u kom su detaljnije pojašnjene teme konkursa, kategorije u okviru kojih se podnose radovi kao i uloga mentora na projektu.

Teme konkursa su teme obrađene u publikaciji „Evropski dnevnik“ i to:

  • EU i Srbija
  • EU u tvom svakodnevnom životu
  • Mitovi o EU
  • Ljudska prava
  • Životna sredina i klimatske promene.

Evropski dnevnik je publikacija koja ima za cilj olakšano informisanje o EU, njenim vrednostima i mogućnostima koje vam pruža. Ovaj svojevrstan informativni vodič osim učenicima i učenicama može da posluži i profesorima i profesorkama kao pomoćno nastavno sredstvo. Ovo je deseti put da je Evropski dnevnik objavljen u Srbiji.

Više o publikaciji

Kategorije:

  1. Foto-radovi (individualni);
  2. Blog (individualni);
  3. Video-formati (timski);
  4. Strip/karikatura (individualni);
  5. Multimedijalni format – internet stranica ili mobilna aplikacija (timski)

Jedan tim odnosno učenik ili učenica ima priliku da konkuriše sa po jednim radom u svakoj kategoriji, ali može osvojiti nagradu samo jednom odnosno u jednoj kategoriji.

Na konkurs se možete prijaviti individualno ili u timovima i to kao:

Pojedinačno sa radom u jednoj od predviđenih kategorija;

Iz iste škole moguće je učešće više timova (tri učenika po timu). Svaki tim mora imati svog mentora. Članovi tima ne smeju na bilo koji način biti deo nekog formalnog školskog udruženja ili školske sekcije.

Mentor mora da bude nastavnik u školi, a nastavnik može da bude mentor samo jednom timu.

Foto radovi predstavljaju sve vidove fotografske umetnosti i podnose se individualno. Dakle, to može biti jedna fotografija, foto radovi ili foto reportaže sa propratnim tekstom.

Izrada bloga podrazumeva otvaranje blog stranice na nekoj od platformi koje to omogućavaju. Blog mora imati minimum jedan tekst i nekoliko fotografija.

Radovi u kategoriji video-formata podnose se timski. Snimci mogu biti novinarski, umetnički, dokumentaristički ili igrane dramatizacije u maksimalnom trajanju do 3 minuta.

Radovi u kategoriji strip/karikatura podnose se individualno.

Multimedijalni format ove godine obuhvata izradu internet stranice ili mobilne aplikacije. Radovi u ovoj kategoriji se podnose isključivo timski.

Učenici koji su nagrađivani u prethodnim konkursima Evropskog dnevnika nemaju pravo da učestvuju na ovogodišnjem konkursu. Škole koje su učestvovale u prethodnim ciklusima mogu prijaviti nove učesnike.

Nagrađeni radovi na prethodnom konkursu u okviru projekta Evropski dnevnik

Uloga mentora i mentorski odnos

Propozicijama konkursa je definisano da svaki rad, bilo da se podnosi individualno ili timski, trebalo bi da bude delo kako učenika i/ili učenica tako i mentora odnosno mentorke.

Mentor je nastavnik/nastavnica iz iste srednje škole kao i učenik/učenica odnosno tim koji podnosi rad.

Mentori će biti odgovorni za informacije navedene u radu. Na ovaj način se obezbeđuje da svaki učenik odnosno učenica dobije neophodnu podršku pri izradi rada.

Mentor bi trebalo da bude nezavisni savetnik i pomagač, da adekvatno usmeri učenika/učenicu prilikom osmišljavanja i izrade rada i prenese odgovarajuća znanja koja su im neophodna kako bi ostvarili svoj potencijal i efikasno iskoristili svoja znanja i veštine. Sa druge strane, važno je da učenik/učenica pre svega bude proaktivan. Učenik/učenica bi trebalo da bude otvoren/a za sugestije mentora, da dobro sluša i razume i da onoliko koliko smatra da mu je to u interesu, postupa po savetima i sugestijama mentora.

Mentor ima priliku da podeli svoje znanje i iskustvo, ali i da stekne nova znanja od svog učenika/učenice o trendovima novih generacija. Time se postiže bolja i intenzivnija interakcija.

Saradnja mentorskih parova najbolje funkcioniše u atmosferi slobodnog i otvorenog izražavanja, a u zavisnosti od poklapanja ličnog senzibiliteta mentorskih parova slobodni su da svoju saradnju organizuju na način koji im zajednički odgovara.

Najvažnije aktivnosti mentora jesu podrška – davanje podstreka i ohrabrenja, učenje/razvoj – davanje saveta kako da se dođe do novih znanja i veština i učenje od učenika/učenice o stavovima mlađe generacije, kao i kritičko promišljanje – navođenje učenika/učenice da se kreativno izrazi kroz kritičko promišljanje teme kojom se bavi rad.

Karakteristike dobrog mentora su: posedovanje relevantnog iskustva, posvećenost mentorskom odnosu, zainteresovanost za učenika/učenicu i želja da pomogne, pažljivo slušanje i razumevanje, efektivna komunikacija i davanje konstruktivne povratne informacije.

Ukoliko imate nekih pitanja, možete ih poslati imejlom na evropskidnevnik@euinfo.rs ili pogledati da li se odgovor na vaše pitanje nalazi u okviru stranice sa pitanjima i odgovorima.

Informacije i vesti u vezi sa EU možete pronaći na sajtu Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.