Podrška učestvovanju u EU programima

Projekat finansira Evropska unija

Korisnik projekta:
Ministarstvo za evopske integracije

EU programi predstavljaju niz integrisanih mera koje su namenjene jačanju saradnje između država članica Evropske unije i država kandidata u različitim oblastima. EU programi se finansiraju iz zajedničkog budžeta Evropske unije, sredstvima koja su namenjena razvoju različitih prioritetnih oblasti: zaštita životne sredine, energetika, transport, razvoj preduzetništva, konkurentnost itd.

Кao zemlja kandidat za članstvo u EU, Srbija učestvuje u programima poput Horizon 2020, Program za konkurentnost MSP – COSME, Erazmus+, Creative Europe, Fiscalis 2020, Customs 2020 i drugima, koji finansijski podržavaju kvalitetne projekte država članica EU i država kandida, a cilj Srbije jeste da domaći projekti budu što zastupljeniji. Tokom sprovođenja aktivnosti projekta biće unapređeni kapaciteti institucija, ali i potencijalnih podnosilaca projekata kako bi našli adekvatan program za svoj projekat i kako bi ga što kvalitetnije pripremili.

 U tom cilju projekat će pružiti sledeću podršku:

Pripremiće sve zainteresovane strane/partnere u Srbiji za uspešno učešće u EU programima. Podizanjem svesti, prenošenjem informacija i znanja kroz obuke, treninge, seminare, vebinare, kampove za pisanje projekata biće pružena puna podrška nacionalnim kontakt osobama i potencijalnim aplikantima.

Nakon analize i evaluacije dosadašnjeg učešća Srbije u EU programima, biće napisane preporuke za učestvovanje u sledećem sedmogodišnjem ciklusu EU programa. Fokus analize biće na 10 glavnih EU programa.

Radiće na unapređenju komunikacije i koordinacije između institucija Rapublike Srbije zaduženih za upravljanje projektima, nacionalnih kontakt osoba i potencijalnih učesnika u projektima i programima. Razvijanjem onlajn alata koji su postavljeni na ovoj stranici, materijala za obuke i seminare, kao i stalnim obaveštavanjem zainteresovanih strana/partnera u direktnoj komunikaciji, biće omogućena optimalna informisanost.

Korisnici i grupe kojima je projekat namenjen:

  • Institucije i tela Vlade Republike Srbije koja se bave projektima
  • Nacionalne kontakt osobe
  • Naučne i istraživačke institucije i centri
  • Univerzitski centri
  • Organizacije civilnog društva i nevladine organizacije
  • Privreda (privredene komore, strukovna udruženja, mala i srednja preduzeća)
  • Studenti
  • Svi potencijalni učesnici u EU programima

Očekivana postignuća:

U cilju što bolje pripreme za pristupanje Srbije Evropskoj uniji jedan od koraka jeste i povećanje učešća u EU programima. Da bi se unapredila delotvornost EU programa u Srbiji potrebno je dodatno obučiti nacionalne kontakt osobe za implementaciju programa, kao i unaprediti koordinaciju između Ministarstva za evropske integracije i ostalih institucija. Nacionalne kontakt osobe zadužene su da pomognu potencijalnim učesnicima u identifikaciji ideja, pisanju projekata, pronalaženju partnera i upravljanju projektima. Upravo to su i teme obuka, treninga i seminara koji će biti održani u okviru projektnih aktivnosti.

Tokom sprovođenja aktivnosti projekta nacionalne kontakt osobe, institucije i tela Vlade Srbije,  i potencijani aplikanti usvojiće delotvorna znanja, kao i iskustva najboljih praksi iz inostranstva i biće u mogućnosti da ih upotrebe za ostvarenje glavnog cilja – povećanje korišćenja sredstava iz fondova Evropske unije kroz učešće u što većem broju programa i projekata.