Projekat “Podrška učestvovanju u EU programima” zajednički je projekat Ministarstva za evropske integracije Republike Srbije i Evropske unije za čiju je realizaciju EU izdvojila 1,4 miliona evra. Projekat treba da doprinese što uspešnijem učešću Srbije u EU programima koji finansiraju veliki broj projekata u različitim oblastima.

Opšti cilj projekta je da se kroz učestvovanje u EU programima Srbija što bolje pripremi za pristupanje Evropskoj uniji i da se unapredi razumevanje EU politika i vrednosti.

Svrha projekta je unapređivanje potencijala Srbije za korišćenje sredstava namenjenih za EU programe kako bi se, i na taj način, dodatno pripremili za pristupanje Evropskoj uniji.

Projekat će biti fokusiran na dostizanje tri postavljena cilja:

    1. Podizanje nivoa svesti o EU programima kroz uspostavljanje efikasne mreže nacionalnih kontakt osoba, poboljšanje informisanosti administrativnih tela Vlade Srbije koja se bave projektima, kao i potencijanih podnosilaca projekata.
    2. Detaljna analiza dosadašnjeg učešća Srbije u EU programima, evaluacija uspešnosti i kreiranje obrazaca koje će nacinalne kontakt osobe ubuduće koristiti kako bi se dobila povratna informacija o učestvovanju u EU programima.
    3. Podizanje kapaciteta institucija na nacionalnom i podnacionalnom nivou kao i budućih korisnika, kako bi se obezbedila veća vidljivost i bolja dostupnost.

Kroz aktivnosti koje su počele u februaru 2019. i trajaće do februara 2021, projekat će organizovati niz radionica, obuka, treninga i informativnih sesija na kojima će pružiti detaljne informacije o EU programima.   

Više informacija o projektu…