„Kako unaprediti učešće u novom Okvirnom programu EU za istraživanja i inovacije – Horizont Evropa?“

VREME: sreda, 4. novembar 2020. od 10.30

Novi ciklus programa Evropske unije Horizont Evropa počeće 1. januara 2021. godine. Iz još aktuelnog budžeta Programa Horizont 2020 vrednog 70 milijardi evra, institucije, organizacije i preduzeća iz Srbije iskoristila su do sada više od 100 miliona evra za projekte kojima se finansiraju naučna istraživanja i inovacije. Horizont 2020, Okvirni program Evropske unije za istraživanje i inovacije je finansijski instrument kojim se uvodi Unija inovacija, ključna inicijativa EU usmerena na povećanje konkurentnosti privrede, omogućavanje održivog ekonomskog rasta i otvaranje novih radnih mesta.

Budući da je podsticanje naučnih istraživanja i inovacija u privredi i jedan od prioreta Vlade Srbije, a s ciljem da budemo još uspešniji na tom polju, projekat Ministarstva za evropske integracije „Podrška učestvovanju u EU programima“, koji finansira Evropska unija, organizuje onlajn Info dan o programu Horizont 2020, uz najavu novog programskog ciklusa. Radionica će biti realizovana u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Univerzitetom u Novom Sadu, a uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji i EUINFONET-a.

Horizont 2020 usmeren je na podsticanje inovacija, pre svega onih od koristi za privredu, kao i na unapređenje saradnje javnog i privatnog sektora u realizaciji tih inovacija. Budući da je Horizont 2020 najveći program EU usmeren na istraživanje i inovacije, osnovni cilj Info dana jeste da se predstavi dosadašnji uspeh aktera iz Srbije u programu, kao i da se na osnovu njihovih iskustava budući zainteresovani korisnici pripreme za pozive MSCA u okviru novog Programa Horizont Evropa. Tokom info dana ključne teme će biti:

  • Pregled svih MSCA poziva i pravila konkurisanja.
  • MSCA IF (Individual Fellowship) – najatraktivniji pozivi za naše istraživače.
  • MSCA ITN (Innovative Training Network) – Kako unaprediti učešće u najzahtevnijem pozivu MSCA ITN, gde je prolaznost samo 6%?
  • Najava ‘Zelenog poziva’ (rok za prijavu je u januaru 2021.

Događaj je namenjen predstavnicima šire obrazovne i naučno-istraživačke zajednice, kao i predstavnicima neakademskog sektora i komercijalnog sektora.

Učestvuju:

  • dr Aleksandar Jović, pomoćnik ministra, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
  • Tanja Cincar Knežević, program menadžer, Delegacije Evropske unije u Srbiji
  • Gordana Vlahović, šef Službe za međunarodnu saradnju, nacionalna kontakt osoba za Evropski istraživački savet (ERC) i Akcija „Marija Sklodovska Kiri“ u okviru Programa Horizont 2020, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  • dr Goran Stojanović, Fakultet tehničkih nauka, Univerizitet u Novom Sadu
  • Vladimir Todorović, stručni saradnik za međunarodne odnose i projekte, Univerzitet u Novom Sadu
  • Maksimilijan Fedinger, vođa projekta „Podrška učestvovanju u EU programima“

Ukoliko želite da prisustvujete ovom online događaju, molimo vas da se registrujete na sledećem linku: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_63QM6nRQRWCmpdDYxa-aGQ

Događaj možete pratiti i uživo na Fejsbuk stranici EU u Srbiji.