Budući da je službeni jezik kojim se pišu predlozi projekata za EU programe engleski, sva literatura na ovom sajtu, koja podrazumeva on-line alate kao i materijal za obuke, radionice i treninge biće na engleskom jeziku.