“Najveći uspeh u životu je kada čovek spozna šta je sreća… Ovde sam najviše voleo da treniram, na ovim terenima… Od čoveka koji nije postao biljka ja sam uspeo da se opet vratim na ove terene”, poručuje Danilo Jovanov, sada korisnik kolica, nekada jedan od 10 najtalentovanijih košarkaša u Srbiji.

U Kraljevu sada oko 500 osoba sa invaliditetom i oko 6000 ljudi koji se suočavaju sa problemima u vezi sa nepristupačnim gradskim okruženjem može da koristi sportske objekte. Izgrađene su rampe i pristupni putevi do atletskog stadiona i kompleksa objekata za rekreaciju.

Do sada je EU podržala unapređenje i pristupačnost sportskih i rekreativnih objekata u preko 50 opština u Srbiji.