Za pet meseci organizovali smo 14 radionica na kojima je obuke za pisanje projekata pohađalo hiljadu polaznika. Uslovljeni situacijom izazvanom pandemijom virusa COVID 19, nakon radionica održanih u Beogradu i Novom Sadu, u maju smo se prorjentisali na onlajn obuke putem vebinara. Pokazalo se da je to, uprkos smanjenoj mogućnosti za interakciju između predavača i polaznika, takođe potpuno zadovoljavajući, pa čak i veoma uspešan način za sticanje znanja i veština potrebnih za pripremu predloga projekata za EU programe.

U periodu od maja do avgusta organizovali smo deset tzv. vebinara kojima je prisustvovalo 900 polaznika. Šest onlajn radionica posvetili smo detaljnoj obuci za pripremu projekata za EU programe, a obrađene su teme poput: definisanja ciljeva, indikatora i rezultata, pripreme budžeta i troškova, logičke matrice itd. Polaznici ovih obuka istakli su zadovoljsvo onim što su naučili i naglasili da im posebno znače praktični saveti koje su dobili od trenera, eksperata sa našeg projekta, iskusnih učesnika u EU programima.   

Na jednom od vebinara posebno je predstavljen program Evropa za građane i građanke i poziv za učešće u programu koji je otvoren do 1. septembra. Zbog ogromnog interesovanja, u saradnji sa programom “Evropa za građane i građanke”, jednim od najuspešnijih programa dostupnih u Srbiji, održane su i dve dvodnevne onlajn radionice na temu ‘Kako pripremiti dobar predlog projekta’. U okviru te obuke, učesnici su imali mogućnost da prezentuju elemente svojih predloga projekata i da im iskusni trener na licu mesta da korisne sugestije šta bi trebalo promeniti i poboljšati, kako bi njihove šanse, da dobiju projekat, bile uvećane. 

Projekat “Podrška učešću u EU programima” nastaviće sa obukama ovog tipa i u narednom periodu, a prve naredne onlajn radionice očekujte već u septembru. Do tada, snimke vebinara, kao i prezentacije možete pronaći na našoj e-learning platformi.