Posle informativnih radionica na kojima su predstavnici različitih institucija i organizaciji detaljno obavešteni o EU programima koji su dostupni u Srbiji, projekat „Podrška učestvovanju u EU programima“ u januaru počinje seriju konkretnih i ciljanih Treninga za pripremu i sprovođenje projekata za EU programe. Budući da su objavljeni javni pozivi za nekoliko EU programa, potrebno je na vreme pripremiti projekte i sa njima konkurisati za sredstva iz nekog od programa.

Trening za pripremu i sprovođenje projekata sastoji se iz tri modula. Prvi modul na temu „Od ideje do realizacije“ biće održan u januaru na tri lokacije:

  1. Novi Sad – petak, 24. januar 2020.
  2. Niš – utorak, 28. januar 2020.
  3. Beograd – sreda, 29. januar 2020.

Tim stručnjaka sa iskustvom u apliciranju i implementaciji projekata finansiranih iz EU programa, održaće prezentacije o:

  • razvoju projektne ideje
  • instrukcijama za pronalaženje adekvatnog javnog poziva za podnošenje predloga
  • pripremi projektne dokumentacije i podnošenju prijave
  • pripremi plana rada, definisanju rezultata, ključnih aktivnosti i resursa
  • predviđanju troškova i pripremi budžeta projekta
  • definisanju partnera i korisnika projekta i lobiranju

Drugi modul biće održan u februaru na temu „Metodologija pripreme projekata“, a treći modul na temu „Sprovođenje projekata“ u martu 2020. godine. Svi moduli biće održani u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.

Trening je namenjen predstavnicima preduzeća, agencija za regionalni razvoj, poslovnih udruženja i organizacija, lokalnih samouprava, fakulteta, obrazovnih i naučnih institucija, nevladinih organizacija i svima drugima koji su zainteresovani da apliciraju za učešće u nekom EU programu.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati projekat preko profila na društvenim mrežama