Info dani o EU programima koji su održani u 11 gradova Srbije u organizaciji projekta „Podrška učešću u EU programima“, izazvali su veliko interesovanje. Na 12 jednodnevnih radionica učestvovalo je više od 450 polaznika. Oni su kroz jednostavne, opšte prezentacije, ali što je još važnije kroz interakciju sa stručnjacima iz različitih oblasti dobili osnovne informacije o:

    • EU programima koji su dostupni u Srbiji,
    • Mogućnostima i uslovima za učešće u programima
    • Platformama za pronalaženje partnera za učešće u EU programima
    • Otvorenim pozivima
    • Budućem programskom ciklusu koji počinje 2021. godine itd.

Cilj infomativnih radionica bio je da što više zainteresovanih, potencijanih učesnika EU programima sazna za njihovo postojanje i mogućnosti koje oni pružaju. Zbog toga su na Info danima učestvovali predstavnici lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva, naučnih i obrazovnih institucija, predstavnici privrede, posebno iz sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, kao i studenti.

Tokom novembra i decembra radionice su  održane u Subotici, Novom Sadu, Beogradu(dve), Pančevu, Požarevcu, Zaječaru, Kragujevcu, Čačku, Nišu, Leskovcu i Vranju. U saradnji sa USAID, Razvojnom agencijom Srbije i regionalnim razvojnim agencijama, kao i uz podršku nacionalnih kontakt osoba za programe Kreativna Evropa i Evropa za građane i građanke.

Budući da se drugi ciklus programa u kojem učestvujemo bliži kraju i da 2021. već počinje treći, cilj  Srbije jeste da poveća kvalitet i brojnost projekata, kao i iznos sredstava koje apsorbujemo iz EU programa. Iz budžeta Srbije izdvaja se novac za učešće u ovim programima, te je stoga potrebno da sredstva koja povlačimo iz projekata budu veća od novca koji se ulaže. Da bi se to ostvarilo, neophodno je da domaći projekti budu što zastupljeniji, zbog čega je potrebno unaprediti kapacitete institucija, ali i potencijalnih podnosilaca projekata kako bi aplicirali za adekvatan program i što kvalitetnije pripremili projekat.

Projekat „Podrška učešću u EU programima“ pomoćiće određenom broju potencijalnih aplikanata da razviju i napišu svoje projekte i prijave se za učešće u nekom o EU programa. Sa tim ciljem, u naredna tri meseca biće održan Trening za pripremu i sprovođenje projekata za EU programe. Trening obuhvata tri modula i biće održan u Novom Sadu, Beogradu i Nišu.