Naziv rada: Nismo sami!
Naziv škole: Užička gimnazija

Opis rada
Opredelio sam se za ovu temu jer lično smatram da bi život u Srbiji mogao da se poboljša za sve nas. Isto tako, Evropska unijs bi bila bogatija za još jednu predivnu lulturu. U radu je prikazana zemlja Srbija sa problemima sa kojima se suočava. Vremenom teret postaje nepodnošljiv i zemlja postaje destabilizovana i pada sa nogu. Evropska unija kao simbol sigurnosti organizacije i sloge uvek teži ka tome da pomogne zemljama koje nisu članice Evropske unije. Srbija uviđa prednosti i počinje svoj put ka Evropi. Ubeđen sam da je Evropska unija jedino mesto gde Srbija može dalje ds napreduje kako treba. Veliki napredak u nauci i tehnologiji bi takođe bio prisutan. Iako smo sami mali i ranjivi, u odsustvu bezbednosti, bez političkog i društvenog uticaja, ujedinjeni imamo šansu i možemo da menjamo naše sutra! Za nas i za generacije koje dolaze.