Naziv rada: 180 sekundi
Naziv škole: Gimnazija “Borislav Petrov Braca”
Opis rada
Kratki animirani film “180 sekundi” je rad na temu “Životna sredina i klimatske promene”. To je predstavljanje onog što nas može dočekati u budućnosti ukoliko ne počnemo da brinemo o planeti. Predstavljen kroz niz kratkih razgovora između roditelja i njihove dece, prateći generaciju kroz generaciju jednu porodicu, rad priča o nadi ka boljem svetu, stvarnoj situaciji i tendenciji odraslih ka racionalizaciji problema. Ovo je kratka priča o starijima i mladima, pritisku društva sa obe tačke gledišta. O pesimizmu, optimizmu i odrastanju.Radnja se odvija u zamišljenom gradu u budućnosti, gde priča počinje u bliskoj budućnosti, a završava se njegovim kolapsom pod nadolazećom vodom. Samih 180 sekundi videa predstavljenih kao 180 minuta na satu predstavljaju vrstu kojoj vrem takođe otkucava – ljude.