Naziv rada: EU i Srbija
Škola: Pravno-poslovna škola

Opis rada
Karikatura prikazuje čoveka sa Zapadnog Balkana koji vidi u Evropi šansu da pobegne od posla koji je radio, a koji na Balkanu nije najbolje plaćen. A sa druge strane poslodavca iz EU koji ga rado dočekuje ali mu nudi posao za koji je kvalifikovan, a to je onaj isti koji je radio u svojoj domovini. To je kratka poruka karikature – “Bez znanja i obrazovanja i u EU ćeš obavljati poslove koje si radio kod svoje kuće”.