Naziv rada: Mediji i ljudska prava
Naziv škole: Gimnazija “Veljko Petrović”

Opis rada
Brojne organizacije koje se bave ljudskim pravima, između ostalog, često navode značaj slobode medija za ista: za novinare, ona garantuje pravo na slobodu govora, a za one koji te medije konzumiraju garantuje pravo na informisanje. Zbog toga se u Evropskoj uniji sloboda medija smatra osnovnim pravom. Rad poredi odnos Srbije i EU prema slobodi medija, a samim tim i prema ljudskim pravima koja ona garantuje. Često se u masovnim medijima spominje da je Srbija slobodna zemlja. Međutim, da li je zaista tako? Mediji su podeljeni na podobne i nepodobne, a nezavisni mediji su često izloženi napadima od strane istih masovnih medija koji pokušavaju da stvore sliku o Srbiji kao slobodnoj zemlji. Nezavisni mediji su takođe manje poznati javnosti, a preovlađuju lažne vesti, čime se krši pravo na informisanost građana Srbije, jer građanima često nisu date potpune informacije. Nažalost, često se u samoj državi ignorišu ovi problemi. Zapravo, država im čak doprinosi, čime se dodatno ugrožavaju ljudska prava, a samim tim se usporava put Srbije u Evropsku uniju. Kao građani Srbije, potrebno je da uzmemo stvar u svoje ruke i da nastavimo da širimo svest o ovom problemu koji je već godinama prisutan. U tome veoma važnu ulogu ima kritičko razmišljanje, jer se samo tako možemo boriti protiv lažnih informacija.