“Naši kapaciteti učinili su da prošle godine od 31. marta budemo u uključeni u Kovid sistem, odn. u ispitivanje uzoraka poreklom od pacijenata koji su sumnjivi na prisustvo virusa SARS Cov 2. U toku godine naš institut je ispitao 13282 uzorka poreklom od ovih pacijenata. Sve to ne bi bilo moguće da ne postoji kontinuirano ulaganje u resurse i tu je od velikog značaja oprema. Tu moramo istaći da, iako je institut ulagao dosta svojih sredstava, ne treba zanemariti zaista značajnu pomoć koju je institut dobio od strane Evropske unije”, kaže Mišo Kolarević, direktor Veterinarskog specijalističkog instituta u Kraljevu.

Modernizaciju ovog kraljevačkog instituta Evropska unija pre nekoliko godina podržala je donacijom opreme i 300.000 evra.

Evropska unija pružala je podršku Srbiji za učešće u programu Horizont 2020, a nastaviće i za program Horizont Evropa, kroz projekat “Podrška učešću u EU programima”, koji pomaže potencijanim aplikantima u razvijanju projekta ne samo za Horizont, već i za sve ostale EU programe dostupne u Srbiji.