Kroz projekat “Pozitivno roditeljstvo” koji finansira Evropska unija, Centar za prava deteta uspeo je da u znatnoj meri unapredi sistem zaštite dece i ostvarivanje prava deteta u Srbiji.

“Delujemo u raznim oblastima među kojima bih izdvojila prevenciju i zaštitu dece od nasilja, zatim participacija dece, pravosuđe po meri deteta, zaštita dece od diskriminacije, i ono što je u poslednje vreme aktuelno to je ostvarivanje prava deteta na zdravu životnu sredinu“, ističe Jasmina Miković, direktorka Centra za prava deteta.

Podrška EU za unapređenje demokratije i ljudskih prava u Srbiji od 2014. godine do danas iznosi više od 53 miliona evra.