Info dani o EU programima

U narednih nekoliko meseci, u više od deset gradova širom Srbije, projekat će organizovati jednodnevne informativne radionice o EU programima - HORIZON 2020, Creative Europe, Europe for Citizens, EaSI, REC,...