Iako je kriza izazvana pandemijom virusa korona uticala i na aktivnosti projekta Podrška učestvovanju u EU programima, ipak je pronađen način da se potencijalnim podnosiocima predloga projekata za neki od 12 EU programa koji su dostupni Srbiji, ponudi alternativa i nastavi se sa obukama.

„Kao i mnogi drugi, preorjentisali smo se na onlajn obuke  i tokom maja organizovali tri vebinara na temu pripreme predloga projekata i jedan na kome je predstavljen program „Evropa za građane i građanke“, kaže vođe tima Maksimilijan Fedinger.

Više od 350 učesnika potvrdilo je potrebu za nastavkom obuka ovog tipa, a gosti vebinara bili su i predstavnici institucija –Tanja Cincar Knežević programski menadžer iz Delegacije Evropske unije u Srbiji i Ana Drljević, predstavnik Ministarstva za evropske integracije, koje je glavni korisnik projekta.

Govoreći o posledicama krize izazvane virusom COVID19, Cincar Knežević je rekla da je došlo do prolongiranja programiranja nove finansijske prespektive IPA 3 (2021 – 2027), koja je trebalo da bude usvojena na nedavno održanom samitu zemalja EU u Zagrebu. Istovremeno, kriza je dovela i do zastoja ili čak suspenzije implementacije tekućih i započinjanja novih EU projekata, objasnila je program menadžer u Delegaciji EU.

„U Srbiji je trenutno dostupno 12 EU programa, a očekuje se i dodatno povećanje njihovog broja. Budući da posle prve analize nismo bili zadovoljni učešćem domaćih projekata, sada nam je cilj da i kroz projekte poput ovog – Podrška učešću u EU programima –  korigujemo nedostatke i imamo što više uspešnih projekata iz Srbije“, rekla je predstavnik Delegacije EU u Srbiji. Ona je naglasila da je cilj i da se poveća vidljivost EU programa, kao i da nacionalne kontakt osobe ojačaju svoje kapacitete da odgovore potrebama aplikanata.

Predstavnik MEI, Ana Drljević izrazila je zadovoljstvo što se projekat brzo prilagodio novonastalim okolnostima i nastavio sa planiranim obukama putem vebinara. Smatra da je bitno održati kontunuitet u sprovođenju projektnih aktivnosti.

„Nadam se da će odziv na predstojećim vebinarima biti što veći, jer će učesnici imati priliku da postave pitanja predavačima, stručnjacima koji imaju dugogodišnje iskustvo apliciranja na projektima u okviru pojedinih EU programa. Planirano je i predstavljanje pojedinih EU programa od strane nacionalnih kontakt osoba, što je takođe prilika za učesnike vebinara da dobiju odgovore na mnoga pitanja koja im mogu olakšati buduće apliciranje“, rekla je Ana Drljević.

Jedan od 12 dostupnih programa je „Evropa za građane i građanke“ za čiju je promociju u Srbiji zadužena Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije. U saradnji sa kancelarijom program smo predstavili na jednom od vebinara, koji je ujedno bio i najposećeniji. Nacionalna kontakt osoba zadužena za program, Sanja Atansković Opačić objasnila je strukturu i ključne karakteristike programa, njegove ciljeve i prioritete i mogućnosti za aplikaciju. Ona je detaljno razjasnila kako izgleda priprema dokumentacija za podnošenje predloga projekta, kako se definiše budžet, ali i kako se popunjava formular za apliciranje. Sanja Atanasković Opačić najavila je i da je novi rok za prijavu projekata za program „Evropa za građane i građanke“ 1. septembar.

„Prošle godine 47 korisnika apliciralo je kao nosilac projekta, a odobreno je 9 projekata. Međutim, čak 76 organizacija imalo je partnerski status na odobrenim projektima i povučeno je oko 400 hiljada evra, što predstavlja sedam puta više novca od godišnjeg učešća Srbije u ovom programu“, rekla je nacionalna kontakt osoba za ovaj EU program.

Budući da za vebinare vlada veliko interesovanje, kao i za predstavljanje EU programa na ovaj način, projekat će nastaviti da ih organizuje i u junu. Svi dosadašnji vebinari su snimljeni i nalaze se na platformi za onlajn obuku o EU programima.