Nj.E. Sem Fabrici,
Ambasador i šef Delegacije Evropske unije 
u Republici Srbiji

Sem Fabrici je ambasador Evropske unije u Srbiji, od jula 2017.

Od septembra 2013. do juna 2017. je služio kao ambasador EU u Australiji.

Kao italijanski diplomata, bio je savetnik za međunarodne odnose predsednika Evropskog saveta u Briselu kao i u kabinetu premijera Italije u Rimu.

Diplomatske funkcije je obavljao i u stalnoj misiji Italije pri STO i UN u Ženevi kao i u Ambasadi Italije u Pekingu.

U Ministarstvu spoljnih poslova u Rimu je radio u Odeljenju za pitanja EU i u kabinetu generalnog sekretara.

Diplomirao je na odseku za međunarodno pravo i međunarodnu ekonomiju na Univerzitetu „La Sapienza“ u Rimu, dok je u italijanskoj vojsci služio kao poručnik.

Odlikovan je Ordenom viteza za zasluge Republike Italije.

Sa suprugom Rebekom ima troje dece.